Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tarpininkavimas valstybėse narėse - Škotija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Kam kreiptis į teismą, jei ginčus gali padėti išspręsti tarpininkas? Tarpininkas padeda ginčo šalims susitarti, ir tai yra alternatyvi ginčų sprendimo priemonė. Ir Škotijos vyriausybė, ir praktikuojantys teisininkai suvokia potencialius tarpininkavimo pranašumus.

Jungtinėje Karalystėje Škotija pagal jurisdikciją turi specialią tarpininkavimo organizaciją ir nuostatas dėl tarpininkavimo.


Į ką kreiptis?

Už tarpininkavimo politiką Škotijoje atsakingas Škotijos vyriausybės Konstitucijos, teisės ir teismų direktorato Teisinės sistemos skyrius.

Tarpininkavimo požiūriu svarbūs adresai:

 • Škotijos tarpininkavimo tinklas (SMN), 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP;
 • SACRO („Bendruomenių apsauga mažinant pažeidimų skaičių“), 29 Albany Street, Edinburgh EH1 3QN;
 • Škotijos bendruomenės tarpininkavimo tinklas , 21 Abercromby Place, Edinburgh EH3 6QE. „Relationships Scotland“, 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP
 • „Relationships Scotland“, 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP

Kokiose srityse galima tarpininkauti ir (arba) dažniausiai tarpininkaujama?

Pasinaudoti tarpininkavimu leidžiama visose teisės srityse. Dažniausiai tai daroma šeimos ir kaimynų ginčuose. Vis dažniau tarpininkaujant sprendžiami komerciniai ir verslo nesutarimai. Tarpininkavimas turi būti pasiūlytas ginčuose dėl papildomos paramos poreikių, o taikinimas turi būti prieinamas nagrinėjant skundus dėl diskriminavimo dėl negalios.

Ar reikia laikytis konkrečių taisyklių?

Besiformuojanti tarpininkų profesija Škotijoje neturi privalomos reguliavimo sistemos. Tarpininkavimas taip pat nėra išankstinė sąlyga, kad būtų galima pradėti bylinėjimąsi. Tarpininkavimu naudojamasi visiškai savanoriškai.

Tačiau Škotijoje galioja tarpininkų elgesio kodeksas. Jame atsižvelgiama į įvairias specializacijos sritis, kaip antai šeimos teisė, medicina ir statyba. Škotijos vyriausybė remia SMN veiklą ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠkotijos tarpininkų registro (SMR) kūrimą. Visi SMN nariai turi laikytis Škotijos tarpininkų elgesio kodekso. SMR nurodyti tarpininkai ir tarpininkavimo tarnybos taip pat gali teikti geresnės kokybės paslaugas. Ir SMN, ir SMR svetainės yra viešos ir yra plačiai naudojamos, o jose norintys būti nurodyti tarpininkai turi laikytis kodekso.

Kaip gauti informacijos apie tarpininkavimą

Informacijos apie tarpininkavimą pateikiama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠkotijos tarpininkavimo tinklo (SMN) svetainėje, o Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠkotijos tarpininkų registre pateikiama informacijos apie tai, kaip Škotijoje rasti tarpininką. Abi šios svetainės yra viešos ir jose visa informacija pateikiama nemokamai.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠkotijos tarpininkų registras yra nepriklausomas tarpininkų ir tarpininkavimo tarnybų registras. Šioje svetainėje nemokamai pateikiama informacija apie visų rūšių tarpininkavimu užsiimančius asmenis. Registrą administruoja Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠkotijos tarpininkavimo tinklas (SMN).

Svetainės duomenis tarpininkai atnaujina bent kartą per metus.

Škotijos tarpininkų registro tikslas – užtikrinti žmones, kad jų pasirinkti tarpininkai yra profesionalūs, patvirtinant, kad jie atitinka būtiniausius standartus. Šiuos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasstandartus nustato nepriklausoma Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasStandartų taryba. SMR nurodyti tarpininkai gali vadintis Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠkotijos registruotais tarpininkais ir prie pavardės naudoti SMR logotipą.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasReguliuojančiai organizacijai patvirtinus, kad tarpininkas atitinka jos nustatytus papildomus šio sektoriaus standartus, prie tarpininko įrašo registre galima naudoti papildomą šios organizacijos ženklelį.

Informavimas ir mokymas

Nuo 2004 m. SMN savo svetainėje pateikia „tarpininkavimo žemėlapį“. Informacijos pateikimo būdas keletą kartų atnaujintas, o šį darbą finansavo Škotijos vyriausybė. Nuoroda pateikiama daugelyje lankstinukų ir interneto nuorodų. Dabar ji susieta su Škotijos tarpininkų registru, kad ieškantys kvalifikuoto tarpininko galėtų atlikti paiešką vienoje vietoje.

SMN biuras taip pat priima klausimus telefonu, kuriuos nukreipia atitinkamoms tarpininkavimo tarnyboms.

SMR aprašo tarpininkų kvalifikaciją, kad rinkdamosi tarpininką šalys būtų geriau informuotos.

Škotijoje yra įvairioms tarpininkavimo sritims skirtų mokymo programų. Jos visos trunka bent 30 valandų, o tarp mokymo temų turėtų būti:

 • tarpininkavimo principai ir praktika,
 • tarpininkavimo proceso stadijos,
 • tarpininkavimo etika ir vertybės,
 • ginčų teisinės aplinkybės, jei yra,
 • tarpininkaujant naudingi bendravimo įgūdžiai,
 • derybų įgūdžiai ir jų taikymas,
 • konflikto pasekmės ir būdai jį suvaldyti,
 • įvairovė.

Kiek kainuoja tarpininkavimas?

Tarpininkavimo kaina skiriasi priklausomai nuo paslaugos teikėjo ir valstybė jos nereguliuoja.

Kai ginčas susijęs su vaikais, kaimynų ir bendruomenės konfliktais, papildomos paramos poreikiais ir taikinimu diskriminacijos dėl negalios atveju, paprastai tarpininkavimas fiziniams asmenims nemokamas.

Privačių tarpininkų mokestis yra nuo 200 iki 2 000 ir daugiau svarų sterlingų už dieną.

Ar įmanoma tarpininkaujant priimtą susitarimą vykdyti priverstinai?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDirektyvoje 2008/52/EB numatyta ginčo šalių teisė reikalauti tarpininkavimo būdu sudaryto raštiško susitarimo pripažinimo vykdytinu. Valstybės narės praneša apie tai teismams ir kitoms institucijoms, įgaliotoms priimti tokius prašymus.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠkotijos tarpininkavimo tinklas, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠkotijos tarpininkų registras, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasstandartai, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langastarpininkavimas Škotijoje: registruoti tarpininkai, reguliuojanti organizacija


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 11/10/2018