Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ġurisprudenza tal-Istat Membru - Estonja

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?

Din it-taqsima tagħti ħarsa ġenerali tal-ġurisprudenza Estonjana u deskrizzjoni tal-bażijiet tad-dejta tal-ġurisprudenza rilevanti.


Każistika disponibbli fuq l-internet

Il-ġurisprudenza tal-qrati tal-prim’ istanza u tat-tieni istanza ilha disponibbli fuq l-internet sa mill-2001. Il-ġurisprudenza tal-Qorti Suprema ilha disponibbli minn meta s-sistema tal-qorti ġiet organizzata mill-ġdid fl-1993 u hija ppubblikata fl-edizzjoni elettronika ta’ Riigi Teataja (il-Gazzetta tal-Istat Estonjan) u fis-sit web Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatal-Qorti Suprema. Il-ġurisprudenza tal-qrati tal-prim’ istanza u tat-tieni istanza hija disponibbli fl-edizzjoni Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaelettronika ta’ Riigi Teataja.

L-obbligu li l-ġurisprudenza tkun disponibbli huwa stabbilit fl-Att dwar l-Informazzjoni Pubblika, b’regoli aktar speċifiċi mogħtija fil-Kodiċi ta’ Proċedura tal-Qorti. Ġeneralment is-sentenzi finali kollha jkunu ppubblikati. L-eżenzjonijiet huma previsti fi proċedimenti tal-qorti ċivili jew amministrattivi, fejn il-qrati ma jiddivulgawx fis-sentenzi tagħhom, jew b’inizjattiva tagħhom stess jew fuq talba tal-individwu ikkonċernat, l-isem tal-individwu (billi jibdluh bl-inizjali jew karattri oħrajn), in-numru ta’ identifikazzjoni personali tagħhom, id-data tat-twelid jew l-indirizz. Il-qrati, fi proċedimenti tal-qorti ċivili jew amministrattiva, jistgħu jiddeċiedu wkoll, jew b’inizjattiva tagħhom stess jew fuq talba tal-individwu ikkonċernat, li jippubblikaw biss il-parti operattiva ta’ sentenza li tinkludi data personali sensittiva jew li ma jippubblikawha xejn, jekk il-bdil tal-isem tal-individwu bl-inizjali jew karattri oħra jista’ jippreġudika l-privatezza tiegħu jew tagħha. Il-qrati jistgħu jippubblikaw biss il-parti operattiva ta’ sentenza jekk is-sentenza tinkludi informazzjoni suġġetta legalment għal xi restrizzjoni ta’ aċċess oħra.

Is-sentenzi finalizzati fi proċedimenti kriminali jiġu ppubblikati kollha, iżda d-dettalji personali tal-imputat biss (isem u kodiċi ta’ identifikazzjoni personali jew data tad-twelid) isiru pubbliċi. Bħala regola ġenerali, id-dettalji personali ta’ imputati taħt l-età ma jiġux divulgati (l-isem u l-kodiċi ta’ identifikazzjoni personali jew id-data tat-twelid ikunu sostitwiti b’inizjali jew karattri oħra). Fuq talba ta’ individwu jew b’inizjattiva tagħhom stess, il-qrati jistgħu, fi proċedimenti kriminali, jippubblikaw biss l-introduzzjoni u l-parti operattiva jew il-parti finali ta’ sentenza mogħtija, jekk is-sentenza tinkludi data personali sensittiva. L-istess japplika jekk is-sentenza tinkludi data personali suġġetta legalment għal restrizzjoni ta’ aċċess oħra u tippermetti li l-individwu ikkonċernat jiġi identifikat, minkejja l-fatt li l-ismijiet u d-dettalji personali l-oħra jkunu tbiddlu b’inizjali jew karattri oħra.

Il-pubblikazzjoni tal-ġurisprudenza hija meqjusa bħala parti mill-amministrazzjoni tal-ġustizzja u l-pubblikazzjoni ta’ data speċifika tista’ tiġi kkontestata. Il-qrati għandhom għalhekk jikkunsidraw kif għandhom jiġu ppubblikati s-sentenzi.

Preżentazzjoni tas-sentenzi u titoli

Il-Qorti Suprema

Qrati oħra

Il-ġurisprudenza hija ppreżentata bit-titoli?

Iva

Le

Il-ġurisprudenza tal-Qorti Suprema tinsab fuq Riigi Teataja u fis-sit web tal-Qorti Suprema skont is-sena, it-tip ta’ kawża, in-numru tal-kawża, id-data tas-sentenza, il-kompożizzjoni tal-qorti, it-tip ta’ proċediment, it-tip ta’ reat, l-annotazzjoni u l-kontenut. Fuq is-sit web tal-Qorti Suprema huwa possibbli li wieħed jagħmel tfittxija għall-ġurisprudenza permezz ta’ kelma ewlenija.

Is-sentenzi tal-qrati tal-prim’ istanza u tat-tieni istanza jistgħu jiġu mfittxija bit-tip adatt ta’ proċedura u, skont it-tip ta’ proċedura, il-każijiet jistgħu wkoll jiġu mfittxija bl-użu ta’ firxa ta’ kriterji. F’kull tip ta’ proċeduri, is-sentenzi jistgħu jiġu mfittxija skont in-numru tal-każ, l-organi tal-qorti, it-tip ta’ sentenza u d-data, id-data tal-proċedimenti u l-kontenut tad-deċiżjoni. F’każijiet kriminali s-sentenzi jistgħu wkoll jiġu mfittxija bin-numru tal-proċedimenti ta’ qabel is-smigħ, it-tip ta’ sentenza u d-data, it-tip ta’ talba, it-tip ta’ sentenza jew, pereżempju, ir-raġunijiet għal-liberazzjoni. Is-sentenzi fil-kawżi ċivili u amministrattivi jistgħu wkoll jiġu mfittxija skont il-kategorija u t-tip ta’ każ, it-tip ta’ talba u r-riżoluzzjoni tal-każ.

Eżempju tat-titolu

Reviżjoni kostituzzjonali tat-tieni sentenza tal-Artikolu 7 (1) tal-Att dwar l-Avjazzjoni.

Format

Il-Qorti Suprema

Qrati oħra

Dokument

Metadejta

Dokument

Metadejta

Il-ġurisprudenza hija disponibbli fil-format XML?

Le

Le

Le

Le

X’formati oħrajn jintużaw?

HTML

HTML

PDF

HTML

Proċedimenti sussegwenti

Il-Qorti Suprema

Qrati oħra

Hemm informazzjoni disponibbli dwar:

appelli?

BEJN U

Le

jekk każ għadux pendenti?

Iva

Le

dwar ir-riżultat tal-appell?

BEJN U

Iva

dwar l-irrevokabbiltà tas-sentenza?

Iva

Iva

proċedimenti ulterjuri quddiem:

qorti domestika oħra (eż. il-Qorti Kostituzzjonali)?

Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja?

Il-Qorti tad-Drittijiet tal-Bniedem?

Le

Le

Le

Le

Le

Le

Le

Le

Regoli tal-pubblikazzjoni

Nazzjonali?

Fuq il-livell tal-qrati?

Jeżistu regoli vinkolanti għall-pubblikazzjoni tal-ġurisprudenza?

Iva

BEJN U

Ir-regoli dwar il-pubblikazzjoni tal-ġurisprudenza huma stabbiliti fil-kodiċi tal-proċedura rilevanti. Ir-regoli li jikkonċernaw il-proċedura kriminali huma differenti minn dawk li jikkonċernaw il-proċedura ċivili.

Il-Qorti Suprema

Qrati oħra

Tiġi ppubblikata l-ġurisprudenza sħiħa jew għażla biss?

Partijiet minnha biss.

Partijiet minnha biss.

Liema kriterji qed jintużaw biex issir l-għażla?

L-għażla hija magħmula abbażi ta’ dan li ġej:

(1) is-sentenza trid tidħol fis-seħħ;

(2) deċiżjoni tista’ ssir pubblika jekk:

(a) fi kwistjonijiet ċivili u amministrattivi: id-Deċiżjoni ma jkunx fiha data personali sensittiva; is-sentenza tiġi ppubblikata b’ismijiet mibdula bl-inizjali jew karattri oħra u b’tali mod li ma tippreġudikax il-privatezza tal-individwu inkwistjoni; is-sentenza ma tinkludi l-ebda informazzjoni suġġetta legalment għal xi restrizzjoni ta’ aċċess oħra;

(b) f’materji kriminali: id-Deċiżjoni ma tinkludix data personali sensittiva jew data personali, li hija soġġetta għal restrizzjonijiet oħra ta’ aċċess previsti mil-liġi, jew fil-każ ta’ ismijiet u data personali oħra b’inizjali jew karattri oħra fis-sentenza, li jagħmilha impossibbli li tiġi identifikata persuna; is-sentenza ma tinkludi l-ebda informazzjoni suġġetta legalment għal xi restrizzjoni ta’ aċċess oħra.

L-għażla hija magħmula abbażi ta’ dan li ġej:

(1) is-sentenza trid tidħol fis-seħħ;

(2) deċiżjoni tista’ ssir pubblika jekk:

(a) fi kwistjonijiet ċivili u amministrattivi: id-Deċiżjoni ma jkunx fiha data personali sensittiva; is-sentenza tiġi ppubblikata b’ismijiet mibdula bl-inizjali jew karattri oħra u b’tali mod li ma tippreġudikax il-privatezza tal-individwu inkwistjoni; is-sentenza ma tinkludi l-ebda informazzjoni suġġetta legalment għal xi restrizzjoni ta’ aċċess oħra;

(b) f’materji kriminali: id-Deċiżjoni ma tinkludix data personali sensittiva jew data personali, li hija soġġetta għal restrizzjonijiet oħra ta’ aċċess previsti mil-liġi, jew fil-każ ta’ ismijiet u data personali oħra b’inizjali jew karattri oħra fis-sentenza, li jagħmilha impossibbli li tiġi identifikata persuna; is-sentenza ma tinkludi l-ebda informazzjoni suġġetta legalment għal xi restrizzjoni ta’ aċċess oħra.

Databases legali

Isem u URL tal-bażi tad-dejta

Il-ġurisprudenza ppubblikata tal-Qorti Suprema tinstab fis-sit web Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatal-Qorti Suprema u Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaf’Riigi Teataja.

Il-ġurisprudenza tal-qrati tal-prim’ istanza u tat-tieni istanza li daħlet fis-seħħ u ġiet ippubblikata tinstab billi tfittex il-ġurisprudenza f’Riigi TeatajaIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdida.

It-talbiet mill-qrati Estonjani lill-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea għal deċiżjoni preliminari huma disponibbli permezz Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatas-sit web tal-Qorti Suprema. Hawnhekk għandek tara isem il-qorti li tapplika għal deċiżjoni preliminari, id-data tas-sottomissjoni u deskrizzjoni tal-kontenut tal-applikazzjoni, u n-numri tal-każ Estonjan u tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja.

Sommarji tal-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem huma disponibbli Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaf’Riigi Teataja.

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIs-sit web tal-Qrati tagħti statistiċi dwar proċedimenti fil-qrati tal-prim’ istanza u tat-tieni istanza mill-1996. Statistiċi tal-Qorti Suprema huma disponibbli fuq is-sit Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaweb tal-Qorti Suprema. L-istatistika dwar ir-reviżjoni kostituzzjonali ilha disponibbli sa mill-1993, filwaqt li l-istatistika dwar każijiet amministrattivi, ċivili u kriminali u reati minuri ilha disponibbli mill-2002.

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIs-sit web tal-Qorti Suprema tagħti wkoll analiżi tal-ġurisprudenza tas-suġġetti magħżula sa mill-2006.

Irid isir xi ħlas biex jingħata aċċess għall-bażi tad-dejta?

Iva l-aċċess għall-bażi tad-dejta huwa mingħajr ħlas.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 02/07/2019