Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dokumentų įteikimas - Slovėnija


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Slovėnija

Dokumentų įteikimas


2 straipsnio 1 dalis - Perduodančiosios agentūros

2 straipsnio 2 dalis - Gaunančiosios agentūros

2 straipsnio 4 dalies d punktas - Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

3 straipsnis - Centrinė įstaiga

4 straipsnis - Dokumentų perdavimas

8 straipsnio 3 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis - Pagal valstybės narės teisę nustatyti konkretūs laikotarpiai, per kuriuos turi būti įteikti dokumentai

10 straipsnis - Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

13 straipsnis - Diplomatinių arba konsulinių darbuotojų įteikiami dokumentai

15 straipsnis - Tiesioginis įteikimas

19 straipsnis - Atsakovo neatvykimas į teismą

2 straipsnio 1 dalis - Perduodančiosios agentūros

Perduodančiosios agentūros: vietos teismai (okrajna sodišča), apylinkių teismai (okrožna sodišča), Darbo ir socialinių reikalų teismas (delovno in socialno sodišče), Administracinis teismas (upravno sodišče), aukštesnieji teismai (višja sodišča), Aukščiausiasis Teismas (Vrhovno sodišče), Konstitucinis Teismas (Ustavno sodišče) ir prokuratūra (Državno odvetništvo).

2 straipsnio 2 dalis - Gaunančiosios agentūros

Visi apylinkių teismai yra gaunančiosios agentūros.

2 straipsnio 4 dalies d punktas - Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Slovėnija priima slovėnų arba anglų kalba užpildytas prašymų formas.

3 straipsnis - Centrinė įstaiga

Ministrstvo za pravosodje (Teisingumo ministerija)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tel. (+386)1369 53 42

Faksas (+386)1369 57 83

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasgp.mp@gov.si

4 straipsnis - Dokumentų perdavimas

Slovėnija priima slovėnų arba anglų kalba užpildytas prašymų formas.

8 straipsnio 3 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis - Pagal valstybės narės teisę nustatyti konkretūs laikotarpiai, per kuriuos turi būti įteikti dokumentai

Pagal Slovėnijos teisę dokumentas neturi būti įteiktas per tam tikrą laikotarpį.

10 straipsnis - Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Slovėnija priima slovėnų arba anglų kalba užpildytus pažymėjimus.

13 straipsnis - Diplomatinių arba konsulinių darbuotojų įteikiami dokumentai

  • Slovėnija neprieštarauja, kad dokumentai būti įteikiami per diplomatus ar konsulinius pareigūnus 13 straipsnio 1 dalyje išdėstytomis sąlygomis.
  • Slovėnija nesutinka su tuo, kad teisminius dokumentus Slovėnijoje gyvenantiems asmenims įteiktų kitos valstybės narės diplomatai ar konsuliniai pareigūnai, išskyrus atvejus, kai dokumentas turi būti įteiktas valstybės narės, kurioje dokumentas buvo parengtas, piliečiui.

15 straipsnis - Tiesioginis įteikimas

Tiesioginis įteikimas pagal Slovėnijos teisę neleidžiamas.

19 straipsnis - Atsakovo neatvykimas į teismą

Nepaisant Reglamento 19 straipsnio 1 dalies, teisėjas gali priimti sprendimą, net jei negauta įteikimo ar pristatymo pažyma, jei įvykdytos Reglamento 19 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos.

Prašymas netaikyti tam tikrų sąlygų gali būti pateiktas per vienus metus nuo sprendimo priėmimo datos.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 26/02/2019