Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Špecializované súdy - Estónsko

V tejto časti nájdete informácie o správnych a špecializovaných súdoch v estónskej súdnej sústave.


Špecializované súdy

Estónska ústava ustanovuje, že vytváranie špecializovaných súdov so špeciálnou jurisdikciou je možné upraviť zákonom. Vytváranie mimoriadnych súdov je zakázané.

V Estónsku zatiaľ neboli vytvorené žiadne špecializované súdy.

Ústavný súd

Najvyšší súd súbežne vykonáva funkcie súdu poslednej inštancie a ústavného súdu.

Najvyšší súd vykonáva tieto kompetencie ústavného súdu:

 • rozhoduje o žiadostiach o posúdenie ústavnosti všeobecne záväzných právnych aktov. Posudzuje aj ústavnosť odmietnutia schválenia takýchto aktov,
 • rozhoduje o žiadostiach o preskúmanie súladu medzinárodných zmlúv s Ústavou,
 • rozhoduje o žiadostiach o výklad Ústavy vo vzťahu k právu Európskej únie,
 • rozhoduje o žiadostiach a sťažnostiach proti rozhodnutiam Parlamentu, predsedníctva Parlamentu a prezidenta Estónskej republiky,
 • rozhoduje o žiadostiach o vyhlásenie člena Parlamentu, prezidenta republiky, justičného kancelára alebo generálneho audítora za nespôsobilého dlhodobo vykonávať svoje povinnosti,
 • rozhoduje o žiadostiach o ukončení mandátu člena Parlamentu,
 • rozhoduje o udelení súhlasu predsedovi Parlamentu, vystupujúcemu ako prezident republiky, na vyhlásenie mimoriadnych parlamentných volieb, alebo k odmietnutiu vyhlásenia zákona,
 • rozhoduje o žiadostiach o ukončenie činnosti politickej strany,
 • rozhoduje o sťažnostiach a protestoch proti aktom volebných orgánov a proti rozhodnutiam a aktom volebných komisií.

Jednotlivci nemôžu podať žiadosť o ústavné preskúmanie.

Kontaktné údaje Najvyššieho súdu sú dostupné na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej lokalite Najvyššieho súdu

Preskúmanie ústavnosti je upravené v Odkaz sa zobrazí v novom oknezákone o konaní o ochrane ústavnosti.

Správne súdy

Správne súdy ako súdy prvého stupňa rozhodujú o správnych veciach. V Estónsku fungujú ako nezávislé súdne orgány a len na prvom stupni.

O odvolaniach proti rozhodnutiam správnych súdov rozhodujú oblastné súdy ako súdy druhého stupňa.

Príslušnosť správnych súdov, postup podania žaloby a iné procesné pravidlá sú uvedené v Odkaz sa zobrazí v novom okneSprávnom súdnom poriadku.

Správne súdy

V Estónsku sú dva správne súdy: v Tallinne a Tartu.

Správne súdy sa delia na jednotlivé súdne pracoviská.

Správny súd v Talline tvoria dve súdne pracoviská:

 • súdne pracovisko v Tallinne
 • a súdne pracovisko v Pärnu.

Správny súd v Tartu tvoria dve súdne pracoviská:

 • súdne pracovisko v Tartu
 • a súdne pracovisko v Jõhvi.

Oblastné súdy

V Estónsku sú dva druhostupňové oblastné súdy –

 • oblastný súd v Tallinne (Tallinna Ringkonnakohus)
 • a oblastný súd v Tartu (Tartu Ringkonnakohus).

Kontaktné údaje estónskych oblastných súdov sú dostupné na Odkaz sa zobrazí v novom okneich webových sídlach. Prístup ku kontaktným údajom je bezplatný.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 24/01/2020