Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Qrati speċjalizzati - Lussemburgu

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: vidutinė

Ar šis vertimas Jums naudingas?

F’din is-sezzjoni issib ħarsa ġenerali lejn il-qrati speċjalizzati fil-Lussemburgu.


Qrati speċjalizzati

Qrati ordinarji

Conseil Arbitral et Conseil supérieur de la sécurité sociale (Conseil supérieur de la sécurité sociale)

Kwalunkwe tilwim li jikkonċerna s-sigurtà soċjali li jikkonċerna l-affiljazzjoni jew ir-responsabbiltà, il-kontribuzzjonijiet, il-multi u l-benefiċċji, ħlief dawk koperti mill-Artikolu 317 jew li jikkonċernaw l-Artikoli 147 u 148 tal-Kodiċi tal-Assigurazzjoni Soċjali, għandu jiġi vvalutat mill-Kunsill tas-Sigurtà Soċjali (Bord ta’ Arbitraġġ tal-Assigurazzjoni Soċjali) u, fuq appell, mill-Conseil supérieur de la sécurité sociale des assurances sociales (Assoċjazzjoni tal-Assigurazzjoni Soċjali). Deċiżjonijiet finalment mogħtija mill-Kunsill Arbitral de la sécurité sociale (Conseil arbitral de la sécurité sociale) u s-sentenzi tal-Kunsill Suprem huma suġġetti għal appell fuq punt ta’ liġi.

Il-qrati amministrattivi

Il-Qorti Amministrattiva

Sakemm mhux stabbilit xort’ oħra mil-liġi, jista’ jitressaq appell quddiem il-Qorti Amministrattiva, li qiegħda l-Lussemburgu, mid-deċiżjonijiet tat-Tribunal amministrattiv li jħassar id-deċiżjonijiet, mid-deċiżjonijiet amministrattivi individwali kif ukoll id-deċiżjonijiet mogħtija fir-rigward ta’ natura regolatorja. Il-Qorti Amministrattiva tiddeċiedi wkoll fl-appell fuq kwistonijiet ta’ sustanza fi proċedimenti li jattakkaw id-deċiżjonijiet ta’ qrati amministrattivi oħra li jkunu semgħu talbiet għat-tħassir meta’ l-liġijiet speċjali jagħtuhom din il-ġuriżdizzjoni.

L-avukati kollha li jistgħu jidhru quddiem it-Tribunali tal-Gran Dukat jistgħu jidhru wkoll quddiem il-Qorti Amministrattiva; madankollu, il- “avukati tal-Lista I” tat-tabelli mfassla kull sena mill-Kunsilli tal-Avukatura għandhom id-dritt uniku li jwettqu l-atti ta’ inkjesta u l-proċedimenti (il-Ministeru tal-Avukat fil-Qorti).

L-Istat huwa rappreżentat quddiem il-Qorti Amministrattiva minn uffiċjal tal-Gvern jew minn avukat.

It-Tribunal Amministrattiv

It-Tribunal Amministrattiv, li qiegħed il-Lussemburgu, jiddeċiedi dwar azzjonijiet imressqa minħabba inkompetenza, awtorità ultra vires, u abbuż ta’ poter, ksur tal-liġi jew proċeduri maħsuba biex jipproteġu l-interessi privati, kontra kull deċiżjonijiet amministrattivi li għalihom ma hemmx aktar rimedji u kontra d-deċiżjonijiet amministrattivi ta’ natura regolamentarja, tkun xi tkun l-awtorità li tkun ħarġithom. Bħala regola ġenerali huwa jisma’ wkoll kwistjonijiet relatati ma’ taxxi diretti u taxxi tal-komun oħra.

Jista’ jsir appell mid-deċiżjonijiet tat-Tribunal Amministrattiv quddiem il-Qorti Amministrattiva.

It-Tribunal Amministrattiv jiddeċiedi l-mertu ta’ rikorsi kontra d-deċiżjonijiet tad-Direttur tad-Dipartiment tat-taxxa diretta fejn il-liġi tippermetti rikors.

Qrati speċjalizzati oħra

Il-Qorti Kostituzzjonali

Il-Qorti Kostituzzjonali tiddeċiedi, permezz ta’ sentenza, dwar il-konformità tal-liġijiet mal-Kostituzzjoni, ħlief dawk il-liġijiet li jirratifikaw it-trattati.

Meta parti tqajjem kwistjoni dwar il-konformità ta’ liġi mal-Kostituzzjoni quddiem qorti ordinarja jew qorti amministrattiva, il-qorti tkun obbligata tirreferi l-kwistjoni lill-Qorti Kostituzzjonali, sakemm, fl-opinjoni tagħha: (a) deċiżjoni dwar il-kwistjoni mhijiex meħtieġa biex tkun tista’ tagħti s-sentenza tagħha; (b) il-mistoqsija hija kompletament mingħajr bażi; (c) il-Qorti Kostituzzjonali diġà ddeċidiet dwar kwistjoni dwar l-istess suġġett.

Il-Qorti Kostituzzjonali hija ffurmata mill-President tal-Qorti Superjuri tal-Ġustizzja, il-Presdient tal-Qorti Amministrattiva, żewġ imħallfin mill-Qorti tal-Kassazzjoni u ħames maġistrati maħtura mill-Gran Dukat, fuq il-parir konġunt tal-Qorti Superjuri tal-Ġustizzja u l-Qorti Amministrattiva. Il-Qorti Kostituzzjonali għandha diviżjoni waħda b’ħames maġistrati.

Il-bażijiet tad-dejta ġuridiċi f’dawn l-oqsma

Ara Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidat-taqsima fuq il-qrati tas-sit elettroniku tal-Ministeru tal-Ġustizzja.

L-aċċess għad-database huwa bla ħlas?

Iva l-aċċess għad-database huwa bla ħlas.

Deskrizzjoni qasira tal-kontenut

Ara s-sit Internet tal-Conseil Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida arbitral u l-Conseil supérieur de la sécurité sociale (Conseil supérieur de la sécurité sociale)

Ara Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidas-sit elettroniku tal-Qrati Amministrattivi.

Irreferi għas-sit web Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida tal-Qorti Kostituzzjonali

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMinisteru tal-Ġustizzja


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 13/09/2019