Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

  • Pradžia
  • ...
  • ...
  • ...
  • Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči - Nyderlandai

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Įvadas

Kokie yra taikomi tarifai?

Kiek reikės mokėti?

Kas atsitiks, jei laiku nemoku teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti žyminius mokesčius?

Ką turėčiau daryti po mokėjimo?

Įvadas

Pozicijos, kurioms taikoma tarpvalstybinė ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra (Reglamentas (EB) Nr. 861/2007, įsigaliojęs 2009 m. sausio 1 d.), pateikiamos teismui, turinčiam jurisdikciją pagal A formos sąlyginės jurisdikcijos bendrąsias taisykles. Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra taikoma siekiant supaprastinti ir paspartinti tarpsvalstybinių ieškinių, kurių suma neviršija 2 000 EUR, nagrinėjimą. Reglamentas taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, išskyrus Daniją.

Užuot pasirinkę valstybių narių įstatymuose numatytas procedūras, bylos šalys gali rinktis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą. Sprendimas, priimtas vykdant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, pripažįstamas ir yra vykdytinas kitoje valstybėje narėje nereikalaujant jį pripažinti vykdytinu ir nesuteikiant galimybės ginčyti jo pripažinimą.

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrai taikyti parengtas standartines formas visomis kalbomis rasite čia. Kad būtų galima pradėti procedūrą, turi būti užpildyta A forma. Prie formos reikėtų pridėti visus susijusius patvirtinamuosius dokumentus, pvz., kvitus, sąskaitas faktūras ir kt.

Tai rašytinė procedūra, išskyrus atvejus, kai, teismo nuomone, būtinas žodinis nagrinėjimas. Be to, reglamentu nustatomi terminai, kurių turi laikytis šalys ir teismas, siekdami užtikrinti spartų bylos nagrinėjimą. Reglamente numatytos keturios standartinės formos. Galite užpildyti formas internete. Taip pat žr. daugiau informacijos apie smulkius teiginius.

A forma turi būti siunčiama jurisdikciją turinčiam teismui. Gavęs prašymą, teismas turi užpildyti atitinkamą atsiliepimo formos dalį. Per 14 dienų nuo prašymo gavimo, teismas turėtų įteikti atsakovui jo kopiją kartu su atsiliepimo forma. Atsakovas turi užpildyti jam skirtą atsiliepimo formos dalį ir atsakyti per 30 dienų. Kad ir koks būtų atsakymas, jo kopiją teismas turi išsiųsti ieškovui per 14 dienų.

Gavęs atsakovo atsakymą (jei toks yra) per 30 dienų, teismas priima sprendimą dėl smulkių veiksmų, prašo šalių raštu ar žodžiu pateikti papildomos informacijos. Jei rengiamas žodinis bylos nagrinėjimas, nebūtina, kad jam atstovautų advokatas.

Šios formos (kurios gali būti išverstos į kitos valstybės narės kalbą) ir sprendimo kopijos vykdymas yra vykdytinas visose kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse be jokių papildomų formalumų. Kitos valstybės narės institucija gali atsisakyti vykdyti sprendimą tik jeigu jis prieštarauja kitoje valstybėje narėje priimtam tų pačių šalių bylos sprendimui. Sprendimas vykdomas pagal valstybės narės, kurioje jis turi būti vykdomas, nacionalines taisykles ir procedūras.

Daugiau informacijos apie Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą arba nacionalines procedūras rasite dešinėje pusėje.

Daugiau informacijos rasite puslapyje „Ieškiniai dėl nedidelių sumų“

Visas formas galite užpildyti internetu, spustelėję vieną iš toliau pateiktų nuorodų. Jei formą jau sukūrėte ir išsaugojote laikinąją versiją, galite ją įkelti naudodamiesi mygtuku „įkelkite laikinąją versiją“. N.B.: Užpildyti formas internete galima tik tuo atveju, jei naudojamas didelės skiriamosios gebos monitorius.

Užpildykite internetinę formą: https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-nl.do

Parsisiųsdinkite tuščią formą https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-nl.do

Kokie yra taikomi tarifai?

2016 m. taikytini mokesčiai dalinami taip:

Reikalavimo sumos pobūdis arba prašymas

Teismo kanceliarijos mokestis fiziniams asmenims, kurie nėra fiziniai asmenys

Registracijos mokestis fiziniams asmenims

Neribotas registracijos mokestis

Bylos, susijusios su reikalavimu ar prašymu:

— Nustatytos vertės arba

— Kurių suma ne didesnė kaip

500 EUR

117 EUR

79 EUR

79 EUR

Procedūros, susijusios su reikalavimu ar prašymu, kurių suma yra didesnė kaip

500 EUR ir ne daugiau kaip 12,500 EUR

471 EUR

223 EUR

79 EUR

Daugiau informacijos rasite: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisinėsNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas pagalbos taryba ir Taryba

Kiek reikės mokėti?

Teismo kanceliarijos mokesčio dydis priklauso nuo reikalavimo sumos arba prašymo žr. taip pat: Kokie tarifai taikomi.

Kas atsitiks, jei laiku nemoku teismo mokesčių?

Teismo mokesčiai turėtų būti mokami iš anksto. Jeigu mokėjimas bus atliktas po 1 mėnesio, agentūros atleidimas bus suteiktas ir klausimas nebus sprendžiamas.

Kaip galiu sumokėti žyminius mokesčius?

Perduotoji sąskaita gali būti pervesta pervedimu (elektroniniu arba ne elektroniniu būdu).

Ką turėčiau daryti po mokėjimo?

Sumokėjus atsakovui, jis informuojamas ir įpareigojamas užpildyti ir grąžinti atsakymo formą.


Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Paskutinis naujinimas: 18/09/2019