Avioero ja asumusero

Jos aviopari haluaa erota lopullisesti, puolisot voivat yksin tai yhdessä hakea avioeroa.

Useimmissa maissa avioliitto puretaan tuomioistuimen antamalla päätöksellä.

Jos avioparilla on lapsia, avioeron myötä puolisot muuttavat erilleen ja heidän suhteensa yhteisiin lapsiin muuttuu.

Avioerossa puolisoiden yhteinen omaisuus ositetaan, ja tarvittaessa toinen puolisoista maksaa elatusapua toiselle puolisolle tai lasten elatusta varten.

Euroopan unionin sääntöjen avulla on mahdollista saada tietää, mihin tuomioistuimeen avioerohakemus tulee jättää. Säännöistä on erityistä hyötyä silloin, kun puolisot ovat eri kansallisuutta tai ovat asuneet eri jäsenvaltioissa avioliiton aikana.

Vastaavasti näiden sääntöjen ansiosta jossakin Euroopan unionin maassa määrätty avioero on helpompi tunnustaa ja panna täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa.

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Päivitetty viimeksi: 30/05/2023

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.