Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europos arešto orderis

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.


Europos arešto orderis (toliau – EAO) yra supaprastinta tarpvalstybinė teisminė perdavimo procedūra, taikoma patraukiant asmenis baudžiamojon atsakomybėn arba vykdant laisvės atėmimo bausmę ar sprendimą dėl įkalinimo. Vienos ES šalies teisminės institucijos išduotas orderis galioja visoje ES.

Europos arešto orderio sistema veikia nuo 2004 m. sausio 1 d. Ji pakeitė pakeitė ilgas ekstradicijos tarp ES valstybių narių procedūras.


Kaip jis veikia

Tai yra vienos ES šalies teisminės institucijos prašymas suimti asmenį kitoje šalyje ir perduoti jį pirmajai šaliai, kur jis bus patrauktas baudžiamojon atsakomybėn arba bus vykdoma laisvės atėmimo bausmė ar sprendimas dėl įkalinimo. Šis mechanizmas grindžiamas teismo sprendimų tarpusavio pripažinimo principu. Jis veikia visose ES šalyse.

Jis įgyvendinamas per tiesioginius teisminių institucijų ryšius.

Taikant orderio procedūrą institucijos turi užtikrinti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasįtariamųjų ir kaltinamųjų procesines teises, kaip antai teisę į informaciją, advokatą, prireikus vertėją, pagal šalies, kurioje jie buvo suimti, teisę.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKaip išduoti Europos arešto orderį (vadovas)

Kuo jis skiriasi nuo tradicinės ekstradicijos?

 1. Griežti terminai
  Šalis, kurioje asmuo suimamas, turi ne vėliau kaip per 60 dienų po suėmimo grąžinti jį šaliai, kurioje buvo išduotas orderis.
  Jeigu asmuo sutinka būti perduotas, sprendimas turi būti priimamas per 10 dienų.
 2. Nebetaikomas abipusio baudžiamumo reikalavimas
  32 sunkių nusikaltimų kategorijoms nebetaikomas reikalavimas, kad atliktas veiksmas turi būti laikomas nusikalstama veika abiejose šalyse. Vienintelis taikomas reikalavimas – orderį išdavusioje šalyje ji turi būti baudžiama ne mažiau kaip 3 metų laisvės atėmimo bausme.
 3. Nepolitiškumas
  Sprendimus savarankiškai priima teisminės institucijos, nesiremdamos politiniais motyvais.
 4. Savo šalies piliečių perdavimas
  ES šalys nebegali atsisakyti perduoti savo piliečius, išskyrus atvejus, kai jos perima ieškomo asmens įkalinimo bausmės vykdymą.
 5. Garantijos
  Orderį vykdanti šalis gali prašyti suteikti garantiją, kad:
  a) po tam tikro laiko asmuo turės teisė prašyti peržiūrėti nuosprendį, jei jam skirta laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė.
  b) ieškomas asmuo gali atlikti bet kokią paskirtą laisvės atėmimo bausmę perduodančiojoje šalyje, jei jis yra tos šalies pilietis arba nuolatinis gyventojas.
 6. Atsisakymo pagrindų apribojimas
  Šalis gali atsisakyti perduoti prašomą asmenį tik tuomet, jei esama bent vieno iš privalomųjų arba neprivalomųjų atsisakymo pagrindų:

  Privalomieji pagrindai
  – asmuo jau yra nuteistas už tą baudžiamąją veiką (ne bis in idem)
  nepilnamečiai (asmuo nėra sulaukęs amžiaus, nuo kurio suėmimo šalyje traukiama baudžiamojon atsakomybėn)
  amnestija (suėmimo šalis būtų galėjusi patraukti jį baudžiamojon atsakomybėn, tačiau nusikalstamai veikai toje šalyje taikoma amnestija).

  Neprivalomieji pagrindai, kaip antai:
  kitų, ne pirmiau minėtų 32 kategorijų, nusikalstamų veikų abipusio baudžiamumo nebuvimas;
  – teritorinė jurisdikcija;
  – vykdančiojoje šalyje dar nagrinėjama baudžiamoji byla;
  – senaties terminas.

EAO naudojimo statistika

Daugumoje šalių ieškomas asmuo perduodamas:

 • jei sutinka – per 14–16 dienų (maždaug 50 proc. visų perduodamų asmenų)
 • jei nesutinka – greičiau kaip per 2 mėnesius.

Duomenų apie visas šalis nėra, tačiau lentelėje matyti, kaip dažnai pasinaudojama orderio procedūra.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Išduota

6 900

6 750

11 000

14 200

15 800

13 900

9 800

10 450

13 100

14700.

Susekta ir (arba) suimta asmenų

1 770

2 040

4 200

4 500

6 150

6 460

6 490

5 840

7 850

9660.

Perduota

1 530

1 890

3 400

3 630

5 580

5 370

5 230

4 480

3 460

5480

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPagrindų sprendimas dėl Europos arešto orderio


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas: 24/10/2016