Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Znajdź mediatora - Malta

W niniejszej części portalu przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu mediatora na Malcie.


Jak znaleźć mediatora na Malcie?

Maltański Ośrodek Mediacji (Malta's Mediation Centre) przekazuje zainteresowanym stronom listę mediatorów odpowiednio akredytowanych przez ośrodek. Zarówno w przypadku dobrowolnej mediacji, jak i mediacji skierowanej do ośrodka przez sąd lub z mocy prawa, strony sporu wybierają mediatora z listy akredytowanych mediatorów, o ile wybrana osoba zostanie zaakceptowana przez wszystkie strony sporu. Jeżeli strony nie zgadzają co do wyboru mediatora, ośrodek wyznacza kolejną osobę z listy zatwierdzonych mediatorów.

W przypadku mediacji w sprawach rodzinnych strony mogą, za obopólną zgodą, wybrać dowolnego mediatora z listy osób powołanych do tego celu przez ministra sprawiedliwości, przy czym w takim przypadku same ponoszą koszty mediacji. W przypadku gdy mediatora wyznacza sąd na zasadach rotacyjnych z listy osób wyznaczonych przez tego samego ministra do pełnienia funkcji mediatorów sądowych, wynagrodzenie mediatora jest wypłacane przez sekretarza (registrar) oraz sądy właściwe w sprawach cywilnych.

W tej chwili nie istnieje jeszcze elektroniczny rejestr mediatorów. Więcej informacji można uzyskać w Maltańskim Ośrodku Mediacji za pośrednictwem jego sekretarza. Ośrodek ten mieści się pod następującym adresem: Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100, Malta.

Aby skontaktować się z sekretarzem należy zadzwonić pod numer: +356 21231833 lub wysłać wiadomość na poniższy adres poczty elektronicznej: Link otworzy się w nowym oknieinfo@mediationmalta.org.mt


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 20/01/2017