Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rejestry upadłości - Austria

W niniejszej części portalu przedstawiono krótkie wprowadzenie do austriackiego rejestru upadłości.


Rejestry upadłości

Jakie informacje można znaleźć w austriackim rejestrze upadłości?

Link otworzy się w nowym oknieAustriacki rejestr upadłości jest utrzymywany i prowadzony przez austriackie Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości. Zawiera on informacje na temat wszczęcia postępowania upadłościowego i istotnych etapów tego postępowania.

Austriacki rejestr upadłości jest publikowany na stronie internetowej austriackiego Ministerstwa Sprawiedliwości, w zakładce Ediktsdatei (baza ogłoszeń sądowych).

Czy dostęp do austriackiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Tak.

W jaki sposób przeszukiwać austriacki rejestr upadłości?

Szczegółowe informacje są dostępne jedynie w języku niemieckim na stronie internetowej austriackiego Ministerstwa Sprawiedliwości, w zakładce Link otworzy się w nowym oknieEdiktsdatei.

Historia austriackiego rejestru upadłości

Austriacki rejestr upadłości jest prowadzony od 1999 r.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieOrganizacja wymiaru sprawiedliwości – Austria


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 13/08/2020