Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебни системи в държавите-членки - Кипър

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: przeciętna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?


Организация на съдебната система

Съдебна администрация

До 1960 г. Кипър е колония във Великобритания. Установената правна система беше почти изцяло основана на английската правна система и законодателството прие принципите на Общия закон и Кодекса.

Правната система, която е в сила от създаването на Република Кипър, запазва действието на английската правна система. Законите на съдилищата на Република Кипър са:

 • Конституцията на Република Кипър
 • Закони, приети на основание член 188 от Конституцията
 • Принципи на общото право и принципи
 • Закони, приети от Камарата на представителите.
 • Вторично законодателство

След присъединяването на Република Кипър към Европейския съюз през 2004 г. Конституцията на Република Кипър беше изменена, за да се придаде по-голямо значение на европейското право.

Видове съдилища — кратко описание

В Кипър има две нива на съдилищата. Върховният съд и различни първоинстанционни съдилища, както е посочено по-долу:

 • ВЪРХОВЕН СЪД
 • АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
 • АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
 • РАЙОНЕН СЪД
 • ΚΑRΟΝΙΟΝΙΚΕΣ
 • СЪД ПО СЕМЕЙНИ ВЪПРОСИ (JUZGADO DE FAMILIA)
 • СЪД ЗА КОНТРОЛ НА НАЕМИТЕ
 • СЪДЕБНИ СПОРОВЕ
 • ВОЕНЕН СЪД

Banks Banks (Банкови банки)

Все още не е въведена официална правна база данни. Създадени са някои частни правни бази данни, някои от които предоставят абонаментни услуги, докато други предоставят безплатен достъп.

Съдържаща се информация, се вземат решения, първично и вторично законодателство.

Полезни връзки

Връзката отваря нов прозорецВърховен съд на Кипър


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 22/08/2019