Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Grecja

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.


Orzecznictwo udostępnione na stronie internetowej

Sposób przedstawienia orzeczeń / Tytuły

Rada Stanu (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Sąd Najwyższy (Άρειος Πάγος) (sąd kasacyjny w sprawach cywilnych i karnych)

Pozostałe sądy

Orzecznictwo z tytułami

Tak

(streszczenia wyroków z posiedzeń plenarnych z nagłówkami publikowane od 2018 r.)

Tak

(wszystkie wyroki w sprawach karnych i cywilnych od 2006 r.)

Tak

(streszczenia wyroków największych sądów administracyjnych są publikowane na stronie Rady Stanu)

Link otworzy się w nowym oknieSądzie Najwyższym niewielki procent wyroków w sprawach karnych jest kategoryzowany według tytułów od 2006 r. Wyroki można zatem wyszukiwać według tytułów. Wyroki w sprawach cywilnych i karnych można wyszukiwać według numeru, pod którym zostały opublikowane.

Link otworzy się w nowym oknieSąd Apelacyjny w Atenach (Εφετείο Αθηνών) nie publikuje wyroków w sprawach cywilnych ani karnych online. Wyroki w sprawach cywilnych są publikowane na odpowiednich oficjalnych stronach internetowych z numerami i streszczeniami, ale nie są skatalogowane. Nie publikuje się ani numerów, ani sentencji wyroków karnych.

Przykładowe tytuły

Oszustwo, zgwałcenie, zwłoka w zapłacie alimentów, przekupstwo

Formaty

Rada Stanu i Sąd Najwyższy

Pozostałe sądy

Dokument

Metadane

Dokument

Metadane

Jakie inne formaty są stosowane?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (sądy administracyjne)

Nie

(pozostałe sądy)

HTML (sądy administracyjne)

Nie

(pozostałe sądy)

Dalsze postępowanie

Rada Stanu

Sąd Najwyższy

Sądy administracyjne

Pozostałe sądy

Czy dostępne są informacje:

dotyczące środków odwoławczych?

Tak

Tak

Tak

Tak

dotyczące tego, czy sprawa jest nadal w toku?

Tak

Tak

Tak

Tak

dotyczące wyniku odwołania?

Tak

Tak

Tak

- Nie

- Sąd Pierwszej Instancji w Atenach: tak (w przypadku środków odwoławczych w sądach niższej instancji)

dotyczące prawomocności orzeczenia?

Tak

Tak

- Administracyjny Sąd Apelacyjny w Atenach: tak, jeżeli nie złożono środka odwoławczego

Nie

dotyczące dalszego postępowania w sprawie przed:

- innym sądem krajowym (Trybunałem Konstytucyjnym itp.)?

- Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości?

- Trybunałem Praw Człowieka?

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Reguły dotyczące publikacji

Na szczeblu krajowym

Na szczeblu sądów

Czy istnieją wiążące przepisy dotyczące publikacji orzecznictwa?

Tak

[dane osobowe – ustawa nr 4624/19 i ogólne rozporządzenie o ochronie danych (rozporządzenie (UE) 2016/679)]

Tak

[dane osobowe – ustawa nr 4624/19 i ogólne rozporządzenie o ochronie danych (rozporządzenie (UE) 2016/679)]

Rada Stanu i Sąd Najwyższy

Pozostałe sądy

Czy publikowane jest pełne orzecznictwo, czy tylko jego wybór?

- Rada Stanu: opublikowano już około 80% wszystkich wyroków. Wszystkie wyroki zostaną stopniowo opublikowane.

- Sąd Najwyższy publikuje pełne orzecznictwo w sprawach karnych i cywilnych, z wyjątkiem orzeczeń wydanych w postępowaniu przewidzianym w art. 565 kodeksu postępowania cywilnego

- sądy administracyjne: wybór

Jeśli dokonywany jest wybór, to według jakich kryteriów?

- Rada Stanu: waga sprawy

- Administracyjny Sąd Apelacyjny w Atenach: waga sprawy

Rada Stanu

Sąd Najwyższy

Pozostałe sądy

Czy orzecznictwo sądów jest zamieszczane w internecie w formie zanonimizowanej (po usunięciu danych osobowych)?

Tak

Tak

Nie

Jeśli tak,

to czy dotyczy to wszystkich orzeczeń?

Rada Stanu anonimizuje wszystkie orzeczenia publikowane na jej stronach

Tak

- z wyjątkiem orzeczeń wydanych w postępowaniu przewidzianym w art. 565 kodeksu postępowania cywilnego

Orzeczenia od

1990 r.

2006 r.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieSąd Najwyższy

Link otworzy się w nowym oknieRada Stanu

Link otworzy się w nowym oknieSąd Apelacyjny w Atenach

Link otworzy się w nowym oknieAdministracyjny Sąd Apelacyjny w Atenach

Link otworzy się w nowym oknieAdministracyjny Sąd Pierwszej Instancji w Atenach

Link otworzy się w nowym oknieSąd Pierwszej Instancji w Atenach


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 26/02/2021