Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Grecja

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

 

Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.


Orzecznictwo udostępnione na stronie internetowej

Sposób przedstawienia orzeczeń / Tytuły

Rada Stanu (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Sad Najwyższy (Άρειος Πάγος) (sąd kasacyjny w sprawach cywilnych i karnych)

Pozostałe sądy

Orzecznictwo zamieszczane z tytułami

Nie

Tak (od 2008 r. do 2011 r. wszystkie wyroki w sprawach karnych)

Nie

W Link otworzy się w nowym oknieSądzie Najwyższym wyroki w sprawach karnych są katalogowane według tytułów od 2008 r. (pełne serie do 2011 r.). Wyroki można zatem wyszukiwać według tytułów. Wyroki w sprawach cywilnych i karnych można wyszukiwać według numeru, pod którym zostały opublikowane.

Dostęp do orzecznictwa Link otworzy się w nowym oknieRady Stanu i Link otworzy się w nowym oknieAdministracyjnego Sądu Apelacyjnego w Atenach (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών) według tytułów mają jedynie sędziowie.

Link otworzy się w nowym oknieSąd Apelacyjny w Atenach (Εφετείο Αθηνών) nie publikuje wyroków cywilnych i karnych online. Wyroki w sprawach cywilnych są publikowane na odpowiednich stronach internetowych sądów z numerami i streszczeniami, ale nie są skatalogowane. Nie publikuje się ani numerów, ani sentencji wyroków karnych.

Przykładowe tytuły

Oszustwo, zgwałcenie, zwłoka w zapłacie alimentów, przekupstwo

Formaty

Rada Stanu i Sąd Najwyższy

Pozostałe sądy

Dokument

Metadane

Dokument

Metadane

Jakie inne formaty są stosowane?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (sądy administracyjne)

Nie

(pozostałe sądy)

HTML (sądy administracyjne)

Nie

(pozostałe sądy)
Dalsze postępowanie

Rada Stanu

Sąd Najwyższy

Sądy administracyjne

Pozostałe sądy

Czy dostępne są informacje:

dotyczące środków odwoławczych?

Tak

Nie

Tak

Tak

dotyczące tego, czy sprawa jest nadal w toku?

Tak

Nie

Tak

Tak

dotyczące wyniku odwołania?

Tak

Nie

Tak

- Nie

- Sąd pierwszej instancji w Atenach (Πρωτοδικείο Αθηνών):
Tak (w przypadku środków odwoławczych w sądach niższej instancji)

dotyczące prawomocności orzeczenia?

Tak

Nie

Administracyjny Sąd Apelacyjny w Atenach
Tak, jeżeli nie złożono środka odwoławczego

Nie

dotyczące dalszego postępowania w sprawie przed

innym sądem krajowym (Trybunałem Konstytucyjnym itp.)?

Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości?

Trybunałem Praw Człowieka?

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Reguły dotyczące publikacji

Na szczeblu krajowym

Na szczeblu sądów

Czy istnieją wiążące przepisy dotyczące publikacji orzecznictwa?

Tak

(dane osobowe – ustawa nr 2472/97, opinia nr 2/2006 wydana przez organ ochrony danych osobowych)

Nie

(jeżeli do użytku administracyjnego)

Rada Stanu i Sąd Najwyższy

Pozostałe sądy

Czy publikowane jest pełne orzecznictwo, czy tylko jego wybór?

– Rada Stanu: wybór

– Sąd Najwyższy publikuje pełne orzecznictwo w sprawach karnych i cywilnych, z wyjątkiem orzeczeń wydanych w postępowaniu przewidzianym w art. 565 kodeksu postępowania cywilnego

Administracyjny Sąd Apelacyjny w Atenach: wybór

Jeśli dokonywany jest wybór, to według jakich kryteriów?

Rada Stanu: znaczenie sprawy

Administracyjny Sąd Apelacyjny w Atenach Znaczenie sprawy

Rada Stanu

Sąd Najwyższy

Pozostałe sądy

Czy orzecznictwo sądów jest zamieszczane w internecie w formie anonimowej (po usunięciu danych osobowych)?

Nie

Tak

Nie

Jeśli tak,

to czy dotyczy to wszystkich orzeczeń?

Tak

– z wyjątkiem orzeczeń wydanych w postępowaniu przewidzianym w art. 565 kodeksu postępowania cywilnego

orzeczenia od

2007 r.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieSąd Najwyższy

Link otworzy się w nowym oknieRada Stanu

Link otworzy się w nowym oknieSąd Apelacyjny w Atenach

Link otworzy się w nowym oknieAdministracyjny Sąd Apelacyjny w Atenach

Link otworzy się w nowym oknieAdministracyjny Sąd Pierwszej Instancji w Atenach

Link otworzy się w nowym oknieAdministracyjny Sąd Pierwszej Instancji w Atenach


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 25/06/2018