Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Publikacja oficjalnych ogłoszeń - Finlandia


Na jakich stronach internetowych publikowane są obwieszczenia urzędowe?

Link otworzy się w nowym oknieKuulutusrekisteri (rejestr obwieszczeń)

Link otworzy się w nowym oknieVirallinen lehti (Dziennik Urzędowy)

Jakiego rodzaju obwieszczenia są publikowane?

Rejestr obwieszczeń jest aktualizowany o informacje na temat obwieszczeń na podstawie orzeczeń sądów lub decyzji organów dotyczących:

  1. publicznych wezwań do stawienia się przed sądem;
  2. weryfikacji wierzytelności w postępowaniu upadłościowym;
  3. wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego;
  4. połączenia lub podziału spółki akcyjnej bądź podziału składników majątku spółki akcyjnej lub podjęcia innego działania lub innej decyzji, o których mowa w przepisach dotyczących spółek i fundacji i które muszą zostać ogłoszone w Dzienniku Urzędowym; lub
  5. obwieszczeń komorników.

W Dzienniku Urzędowym publikuje się zawiadomienia, obwieszczenia oraz inne dokumenty, które muszą zostać opublikowane w tym dzienniku zgodnie z przepisami ustawy lub dekretu lub zgodnie z orzeczeniem sądu niższej instancji.

Obwieszczenia jakich organizacji są publikowane?

Rejestr obwieszczeń jest aktualizowany o informacje na temat publicznych wezwań do stawienia się przed sądem wydawanych przez sądy rejonowe, a także o informacje na temat weryfikacji wierzytelności w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym. Obwieszczenia innych organów, które zamieszcza się w rejestrze, obejmują publiczne wezwania do stawiennictwa wydawane przez organy prowadzące rejestr handlowy, obwieszczenia dotyczące połączeń i podziałów spółek oraz obwieszczenia dotyczące sprzedaży zajętych składników majątku publikowane przez urzędników egzekucyjnych (komorników) (ulosottomiehet): obwieszczenia te zawierają informacje na temat przebiegu dyskusji w przedmiocie podziału składników majątku, zawarcia ugód z wierzycielami oraz treści pism wymienianych z wierzycielami.

W Dzienniku Urzędowym publikuje się zawiadomienia, obwieszczenia i inne dokumenty wydawane przez różne organizacje.

Czy dostęp do obwieszczeń urzędowych jest bezpłatny?

Rejestr obwieszczeń: tak

Dziennik Urzędowy: kopie obwieszczeń w formacie PDF są udostępniane nieodpłatnie od 2011 r. Korzystanie z bazy danych prowadzonej przez Link otworzy się w nowym oknieCredita wymaga uiszczenia stosownej opłaty:

Jeden użytkownik, cena za licencję: 185 EUR rocznie; 2–5 użytkowników, cena za licencję: 135 EUR rocznie; więcej niż 5 użytkowników, cena za licencję: 115 EUR rocznie.

Jakie rodzaje wyszukiwania są dostępne?

Wpisy w rejestrze obwieszczeń można przeszukiwać w oparciu o następujące kryteria:

rodzaj obwieszczenia

przedmiot obwieszczenia

numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa / data urodzenia / rok urodzenia

ostateczny termin

miejsce zamieszkania / siedziba

sygnatura akt nadana przez sąd rejonowy

Użytkownicy płatnej bazy danych Dziennika Urzędowego mogą korzystać z funkcji nieograniczonego wyszukiwania pod kątem słów kluczowych.

Od jakiej daty dostępne są obwieszczenia urzędowe w formie elektronicznej?

Rejestr obwieszczeń: od dnia 1 kwietnia 2004 r.

Dziennik Urzędowy: od 2011 r.

Czy można zapisywać wyszukiwania i czy mogą być wysyłane powiadomienia, gdy spełnione są określone kryteria?

Rejestr obwieszczeń: Nie

Dziennik Urzędowy: W przypadku korzystania z płatnej bazy danych użytkownicy mogą zapisywać wyszukiwania i otrzymywać powiadomienia pocztą elektroniczną.

Czy obwieszczenia urzędowe udostępnia się nieodpłatnie jako otwarte dane? Jeżeli tak, gdzie można uzyskać dostęp do repozytorium takich obwieszczeń lub do stosownych informacji technicznych?

Obwieszczenia nie są udostępniane jako otwarte dane.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 30/10/2018