Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Publikacja oficjalnych ogłoszeń - Słowacja


Na jakich stronach internetowych publikowane są obwieszczenia urzędowe?

Link otworzy się w nowym oknieSąd Najwyższy Republiki Słowacji

Link otworzy się w nowym oknieSzczególny Sąd Karny

Link otworzy się w nowym oknieSąd Okręgowy w Bańskiej Bystrzycy

Link otworzy się w nowym oknieSąd Okręgowy w Bratysławie

Link otworzy się w nowym oknieSąd Okręgowy w Koszycach

Link otworzy się w nowym oknieSąd Okręgowy w Nitrze

Link otworzy się w nowym oknieSąd Okręgowy w Preszowie

Link otworzy się w nowym oknieSąd Okręgowy w Trenczynie

Link otworzy się w nowym oknieSąd Okręgowy w Trnawie

Link otworzy się w nowym oknieSąd Okręgowy w Żylinie

Link otworzy się w nowym oknieLista sądów rejonowych

Jakiego rodzaju obwieszczenia są publikowane?

Obwieszczenia dotyczące planów działalności sądu, publikowane wyroki, zawiadomienia o doręczeniu, rezolucje Sądu Najwyższego Republiki Słowacji, zawiadomienia dotyczące sprawozdań końcowych, zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego, zawiadomienia o złożonych apelacjach, postanowienia o przyjęciu przedmiotów do depozytu oraz postanowienia o przepadku depozytu na rzecz skarbu państwa zamieszcza się na oficjalnej tablicy ogłoszeń sądu.

Obwieszczenia jakich organizacji są publikowane?

Obwieszczenia publikują wszystkie sądy rejonowe i okręgowe w słowackim systemie sądownictwa.

Czy dostęp do obwieszczeń urzędowych jest bezpłatny?

Tak.

Jakie rodzaje wyszukiwania są dostępne?

Informacje można wyszukiwać, wprowadzając w polu wyszukiwania na stronie internetowej oficjalnej tablicy ogłoszeń tytuł dokumentu, część tytułu lub sygnaturę.

Od jakiej daty dostępne są obwieszczenia urzędowe w formie elektronicznej?

Sądy mają możliwość publikowania obwieszczeń urzędowych w formie elektronicznej od 2011 r.

Czy można zapisywać wyszukiwania i czy mogą być wysyłane powiadomienia, gdy spełnione są określone kryteria?

Nie.

Czy obwieszczenia urzędowe udostępnia się nieodpłatnie jako otwarte dane? Jeżeli tak, gdzie można uzyskać dostęp do repozytorium takich obwieszczeń lub do stosownych informacji technicznych?

Nie.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 15/10/2020