Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prawa oskarżonych w postępowaniu karnym - Łotwa

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

W niniejszych arkuszach informacyjnych wyjaśniono, co się dzieje, gdy dana osoba jest podejrzana lub oskarżona o popełnienie przestępstwa, w sprawie którego toczy się postępowanie przed sądem. Informacje o wykroczeniach w ruchu drogowym, za które zazwyczaj nałożona zostaje kara w ustalonej wysokości, taka jak grzywna, można znaleźć w Link otworzy się w nowym okniearkuszu informacyjnym 5.

Jeśli padłeś ofiarą przestępstwa, pełne informacje o przysługujących ci prawach znajdziesz tutaj.


Przebieg procesu karnego

Poniżej przedstawiono w skrócie etapy zwykłego postępowania karnego:

  • dochodzenie,
  • przygotowanie aktu oskarżenia,
  • rozprawa przed sądem pierwszej instancji,
  • postępowanie odwoławcze przed sądem apelacyjnym,
  • kasacja przed Sądem Najwyższym,
  • wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem.

Szczegółowe informacje o poszczególnych etapach postępowania oraz o twoich prawach znajdziesz w poszczególnych arkuszach informacyjnych.

Są to jedynie informacje poglądowe, nie należy korzystać z nich w zastępstwie porady prawnej.

Rola Komisji Europejskiej

Należy pamiętać, że Komisja Europejska nie bierze udziału w toczących się w państwach członkowskich postępowaniach karnych i w związku z tym nie może pomóc w składaniu skarg. Z arkuszy informacyjnych dowiesz się, jak i do kogo wnieść skargę.

Aby uzyskać potrzebne informacje, proszę kliknąć na poniższe linki

Link otworzy się w nowym oknie1 – Uzyskanie porady prawnej

Link otworzy się w nowym oknie2 – Moje prawa w toku dochodzenia w sprawie karnej

  • Dochodzenie
  • Przygotowanie aktu oskarżenia
  • Poszczególne czynności procesowe

Link otworzy się w nowym oknie3 – Moje prawa w toku rozprawy

Link otworzy się w nowym oknie4 – Moje prawa po rozprawie

Link otworzy się w nowym oknie5 – Wykroczenia w ruchu drogowym

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o postępowaniu karnym

Link otworzy się w nowym oknieUstawa – Prawo karne

Link otworzy się w nowym okniePolicja

Link otworzy się w nowym oknieProkuratura

Link otworzy się w nowym oknieŁotewska adwokatura

Link otworzy się w nowym oknieŁotewskie sądownictwo


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 15/06/2020