Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rikoksen uhrin oikeudet oikeudenkäynnissä - Puola


Rikoksen uhri on henkilö, jolle on aiheutunut vahinkoa sellaisen teon seurauksena, josta säädetään laissa rikosoikeudellisia seuraamuksia. Näin on esimerkiksi jos henkilö on loukkaantunut tai jos hän on menettänyt omaisuutta vahingonteon tai varkauden vuoksi. Rikoksen uhrilla on tiettyjä oikeuksia sekä rikosoikeudenkäyntimenettelyn aikana että sen jälkeen. Tarjolla on myös apua ja tukea eri muodoissa sekä mahdollisuus saada korvaus rikoksen seurauksena tapahtuneesta vahingosta.

Puolassa rikosoikeudelliseen menettelyyn kuuluvat esitutkinta ja tuomioistuinkäsittely. Esitutkintavaihe edeltää tuomioistuinkäsittelyä. Sen tarkoituksena on selvittää rikokseen liittyvät tosiseikat ja tekijöiden henkilöllisyys. Poliisi ja syyttäjäviranomaiset keräävät todisteita. Jos näin saatu näyttö on riittävä, tekijöitä vastaan nostetaan syyte. Muussa tapauksessa asia raukeaa. Syyttäjän esittämä syyte toimitetaan tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Tuomioistuinmenettelyssä tuomioistuin tutkii kaiken kerätyn todistusaineiston sen selvittämiseksi, onko syytetty syyllinen. Jos syytetyn todetaan syyllistyneen syytteessä tarkoitettuihin tekoihin, hänelle määrätään laissa säädetty seuraamus. Muussa tapauksessa hänet vapautetaan syytteestä.

Tarvittavat tiedot löytyvät alla olevien linkkien kautta:

Linkki avautuu uuteen ikkunaan1 - Rikoksen uhrin oikeudet

Linkki avautuu uuteen ikkunaan2 - Rikosilmoituksen tekeminen ja rikoksen uhrin oikeudet rikostutkinnan tai oikeudenkäynnin aikana

Linkki avautuu uuteen ikkunaan3 - Rikoksen uhrin oikeudet oikeudenkäynnin jälkeen

Linkki avautuu uuteen ikkunaan4 - Korvaus

Linkki avautuu uuteen ikkunaan5 - Rikoksen uhrin oikeus saada tukea ja apua


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 28/01/2019