Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Doręczanie dokumentów - Hiszpania


WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Hiszpania

Doręczanie dokumentów prawnych


Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

Art. 2 ust. 4 lit. c) - Sposoby odbioru dokumentów

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Art. 3 - Agencja centralna

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Art. 11 - Koszty doręczenia

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

W Hiszpanii jednostkami przekazującymi są urzędnicy sądowi różnych sądów (Letrados de la Administración de Justicia).

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 2 ust. 4 lit. c) - Sposoby odbioru dokumentów

Jeżeli chodzi o odbiór dokumentów, sądy są obecnie wyposażone w sprzęt informatyczny i telematyczny, ale jego wykorzystanie jest na razie nierozpowszechnione. Obecnie wykorzystuje się jedynie drogę pocztową, ale w przyszłości będzie możliwe stosowanie narzędzi IT.

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Językami, w których można wypełnić standardowy formularz, są: angielski, francuski, portugalski i hiszpański.

Art. 3 - Agencja centralna

Organem centralnym wskazanym przez Hiszpanię jest Departament ds. Międzynarodowej Współpracy Sądowej w Ministerstwie Sprawiedliwości (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia).

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia

Ministerio de Justicia

C/San Bernardo, 62

E-28015 Madrid

Faks: +34 913904457

Obecnie jedynym dozwolonym sposobem odbioru dokumentów jest droga pocztowa.

Języki akceptowane: hiszpański, francuski i angielski.

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Hiszpania przyjmuje formularze wniosku (formularz standardowy) w języku angielskim, francuskim, portugalskim oraz hiszpańskim.

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

Terminy są zróżnicowane i zależą od rodzaju dokumentu, który ma zostać doręczony, oraz rodzaju postępowania lub jego etapu.

Co do zasady terminy wynoszą trzy lub pięć dni.

Zastosowanie mają przepisy procesowe właściwe dla danego postępowania.

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Hiszpania przyjmuje poświadczenie doręczenia w języku angielskim, francuskim, portugalskim oraz hiszpańskim.

Art. 11 - Koszty doręczenia

Koszt doręczenia jest uregulowany we właściwych hiszpańskich przepisach, chociaż obecnie nie ma określonej kwoty pobieranej z tytułu tej czynności.

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

Hiszpania nie zezwala na swoim terytorium na doręczanie dokumentów pochodzących z innego państwa członkowskiego drogą konsularną lub dyplomatyczną, chyba że dotyczy to obywatela tego państwa członkowskiego (państwa członkowskiego pochodzenia).

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Ten rodzaj doręczenia nie jest przewidziany w hiszpańskich przepisach, a zatem nie jest dozwolony.

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

W Hiszpanii sędziowie mogą podjąć zawieszone postępowanie i wydać wyrok niezależnie od art. 19 ust. 1, jeżeli wszystkie przesłanki wymienione w art. 19 ust. 2 zostały spełnione.

Jeżeli chodzi o uprawnienie sędziego do przyjmowania wniosków o przywrócenie terminu (demanda tendente a la exención de la preclusión), Hiszpania wskazała wyraźnie, że wnioski o przywrócenie terminu nie będą dopuszczalne, jeżeli zostaną wniesione po upływie roku od wydania wyroku.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 27/04/2020