Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Odsetki ustawowe - Luksemburg

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

Stopa odsetek ustawowych jest stopą procentową ustalaną corocznie w przepisach, która jest stosowana w przypadku opóźnienia w płatnościach kwoty należnej, o ile strony nie ustaliły uprzednio innej stopy odsetek.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia Link otworzy się w nowym oknie18 kwietnia 2004 r. transponującej dyrektywę 2000/35/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. stopę odsetek za opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych (tj. transakcjach między przedsiębiorstwami lub między przedsiębiorstwami a organami publicznymi, które prowadzą do dostawy towarów lub świadczenia usług w zamian za wynagrodzenie) ustala się odrębnie przez odniesienie do stopy oprocentowania kredytu lombardowego wynikającej z procedury przetargu na zmienną stopę procentową dla głównej stopy refinansowania zastosowanej przez Europejski Bank Centralny do ostatniej podstawowej operacji refinansującej przeprowadzonej przed pierwszym dniem kalendarzowym każdego półrocza. W przypadku opóźnienia w płatnościach stopa ta zostanie powiększona o marżę (o ile w umowie nie postanowiono inaczej, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 2004 r. o terminach płatności i o stopach odsetek za opóźnienia w płatnościach).

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

/

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Link otworzy się w nowym oknieLEGILUX

Link otworzy się w nowym oknieMinistère de la Justice


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 17/12/2019