Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Wideokonferencje


Badania dowiodły, że jeżeli chodzi o stosowanie wideokonferencji w sprawach transgranicznych, to pod względem technicznym systemy używane w różnych państwach członkowskich są interoperacyjne. W szeregu państwach członkowskich sprzęt wideokonferencyjny jest powszechnie dostępny w salach sądowych. Wobec braku przeszkód natury technicznej należy poświęcić więcej uwagi kwestii pogłębiania wiedzy na temat potencjalnych zastosowań wideokonferencji oraz tworzeniu praktycznych narzędzi ułatwiających korzystanie z wideokonferencji.


Wideokonferencje

W związku z tym w niniejszej sekcji znajdują się następujące informacje:

  • informacje o ogólnej polityce w dziedzinie wideokonferencji;
  • broszura przygotowana przez Radę Unii Europejskiej, zawierająca ogólne informacje o ramach legislacyjnych, kwestiach technicznych oraz dobrych praktykach w zakresie wideokonferencji transgranicznych – zob. załączony dokument;
  • podręcznik zawierający bardziej szczegółowe informacje dla praktyków (m.in. sędziów, urzędników i techników sądowych);
  • Przeprowadzenie dowodu w drodze wideokonferencji;
  • informacje o krajowych narzędziach, z których przedstawiciele zawodów prawniczych dowiedzą się, czy w danym sądzie innego państwa członkowskiego dostępny jest sprzęt wideokonferencyjny (informacje te opierają się na materiałach przekazanych przez ministerstwa sprawiedliwości ze wszystkich państw członkowskich);
  • formularze dynamiczne, które obecnie dotyczą wyłącznie postępowań transgranicznych w sprawach cywilnych lub handlowych, zgodnie z rozporządzeniem Rady z  dnia 28 maja 2001 r. (zob. ramy legislacyjne). Umożliwiają one wnioskującemu sądowi wypełnianie wniosków online, sprawdzenie ich kompletności, wydrukowanie, zapisywanie, tłumaczenie na język sądu adresata oraz przesyłanie tych dokumentów pocztą elektroniczną.

Powiązane dokumenty

BroszuraPDF(3071 Kb)pl

Zalecenia Rady - Link otworzy się w nowym oknie„Promowanie korzystania z wideokonferencji transgranicznych w obszarze sprawiedliwości w państwach członkowskich i na szczeblu UE oraz dzielenia się optymalnymi rozwiązaniami w tej dziedzinie”

Sprawozdanie końcowePDF(1210 Kb)en działającej w Radzie grupy roboczej ds. e-prawa (e-sprawiedliwości) - grupa ekspertów ds. wideokonferencji (załączniki poniżej)

Przewodnik w sprawie stosowania rozporządzenia o przeprowadzaniu dowodówPDF(308 Kb)pl


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja: 14/02/2018