Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jäsenvaltioiden kiinteistörekisterit - Itävalta

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

 

Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Portaalin tässä osiossa esitetään yleiskatsaus Itävallan kiinteistörekisteriin.


Millaisia tietoja Itävallan kiinteistörekisteristä on saatavissa?

Kiinteistörekisterissä on sekä oikeudellisia tietoja että faktatietoja. Siinä on tiedot kaikista oikeudellisesti sitovista kiinteistöihin liittyvistä oikeustoimista, jotka on toteutettu Itävallassa.

Itävallan kiinteistörekisteri ja sen sähköinen asiakirja-arkisto ovat saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaanItävallan oikeuslaitoksen internetsivustolla.

Onko Itävallan kiinteistörekisteritietojen käyttö ilmaista?

Rekisterin käytöstä peritään pieni maksu. Sen maksamiseksi ja kiinteistörekisteritietojen saamiseksi on otettava yhteyttä johonkin käyttöoikeuden tarjoajaan (Verrechnungsstelle), joista on luettelo Linkki avautuu uuteen ikkunaanItävallan oikeuslaitoksen internetsivuston osiossa ”Grundbuch”.

Hakujen tekeminen Itävallan kiinteistörekisterissä

Käyttämällä hakuperusteena kiinteistön sijaintikunnan nimeä ja tontin numeroa (rekisterinumeroa (Einlagezahl, EZ)) tai kiinteistön numeroa tietokannasta voi saada seuraavia tietoja:

  • kiinteistörekisteriotteita
  • otteita kiinteistörekisterikartoista
  • kopioita kartoista.

Näin voidaan saada kaikki ajantasaiset tiedot. Pyynnöstä voi saada myös tietokannasta jo poistettuja (mutta vain sähköisen rekisterin käyttöönoton jälkeen tallennettuja) tietoja. Sitä vanhempia tietoja on haettava paperiversioista.

Henkilöitä koskevia tietoja ei voi saada. Jos haluaa tällaisia tietoja, on käännyttävä jonkin piirioikeuden (Bezirksgericht) kiinteistörekisteristä vastaavan osaston (Grundbuchabteilung) puoleen ja osoitettava oikeudellinen intressi tietojen saamiseen.

Itävallan kiinteistörekisterin historiaa

Vanhassa maakirjassa tiedot merkittiin ja tallennettiin paperimuodossa. Maakirjan tiedot siirrettiin vuosina 1980–1992 kiinteistörekisteritietokantaan.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 15/06/2018