Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jäsenvaltioiden kiinteistörekisterit - Viro

Tämän sivun alkukielistä versiota viro on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

 

Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Tässä osassa luodaan lyhyt katsaus Viron kiinteistörekisteriin.


Millaisia tietoja Viron kiinteistörekisteristä on saatavissa?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanViron kiinteistörekisteri sisältää tietoja omistusoikeuksista ja rajoitetuista oikeuksista. Sen avulla kolmannet osapuolet saavat tietoja rekisteröidystä kiinteistöstä.

Kiinteistörekisterissä on otettu huomioon sekä oikeudelliset että tosiasialliset olosuhteet. Siihen merkitään kaikki kiinteistöt, ellei laissa toisin määrätä. Jokainen yksittäinen kiinteistö merkitään erikseen rekisteriin, ja sille annetaan oma numero (kiinteistön numero).

Rekisterissä on neljä eri osaa.

Ensimmäisessä osassa on kustakin rekisteröidystä kiinteistöstä seuraavat tiedot:

 • kiinteistötunnus
 • käyttötarkoitus
 • sijainti
 • rekisteröityä kiinteistöä koskevat rajoitetut oikeudet
 • pinta-ala (koko)
 • sulautuminen ja jakautuminen
 • yhdistäminen toiseen rekisteröityyn kiinteistöön tai kiinteistön osan erottaminen.

Toisessa osassa on kustakin rekisteröidystä kiinteistöstä seuraavat tiedot:

 • omistaja
 • kun kiinteistö on yhteisomistuksessa, tiedot siitä, onko yhteisomistus jaoton vai määräosainen, sekä omistajia koskevat tiedot
 • määräosien suuruus, kun kyseessä on määräosainen yhteisomistus.

Kolmannessa osassa on kustakin rekisteröidystä kiinteistöstä seuraavat tiedot:

 • rajoitetut oikeudet, jotka rasittavat kiinteistöä (paitsi kiinnitykset)
 • omistusoikeuden rajoitukset
 • näitä rajoituksia koskevat huomautukset
 • omistajan määräämisoikeutta koskevat rajoitukset
 • muut omistusoikeutta koskevat huomautukset, jotka koskevat muun muassa asianomaisten henkilöiden määräämisoikeuden rajoituksia sekä edellä mainittujen tietojen muuttamista ja poistamista.

Neljännessä osassa on kustakin rekisteröidystä kiinteistöstä seuraavat tiedot:

 • kiinnityksenhaltija
 • kiinnityssumma, jos on kiinnitetty (maksamatta oleva summa)
 • mahdollista kiinnitystä koskevat huomautukset
 • tietoihin tehdyt muutokset
 • tietojen poistaminen.

Kiinteistörekisterin osat ovat julkisia ja kaikille avoimia. Tiettyä kiinteistöä koskevaan kansioon voi tutustua henkilö, jonka oikeutettua etua asia koskee. Oikeutettua etua ei vaadita kiinteistön omistajilta, notaareilta, haastemiehiltä, tuomioistuimilta eikä elimiltä, joilla on valvontaoikeus.

Onko Viron kiinteistörekisteritietojen käyttö ilmaista?

Kiinteistörekisteri on sähköisessä muodossa.

Kiinteistörekisterin eri osia ja kansioita voi tarkastella Linkki avautuu uuteen ikkunaanpaikan päällä kiinteistörekisteriosastolla tai Linkki avautuu uuteen ikkunaannotaarin toimistossa tai käyttämällä Linkki avautuu uuteen ikkunaanhakutoimintoa. Kiinteistörekisteriosastolla rekisterin käyttö on maksutonta. Lisäksi kiinteistön omistaja voi tarkastella maksutta omaa kiinteistöään koskevia rekisterinosia ja kansioita Linkki avautuu uuteen ikkunaanjulkishallinnon palveluportaalin kautta. Rekisterin käyttö notaarin toimistossa ja hakutoiminnon kautta on maksullista.

Kiinteistörekisterin tietoihin voi tutustua tekemällä hakuja rekisteri- ja tietojärjestelmäkeskuksen verkkosivulla. Maksuttomalla haulla saa näkyviin kaikki kiinteistörekisterin ensimmäiseen osaan kirjatut maarekisterin tiedot (kiinteistötunnus, käyttötarkoitus, pinta-ala ja osoite). Tarkemmat tiedot ovat maksullisia.

Jokainen haku tietystä hakukohteesta maksaa yhden euron.

Hakukohteita ovat jokaisen kiinteistön osalta laaditut rekisterinosat:
kiinteistön tietoja koskevan 1. osan digitaaliset tiedot
omistajaa koskevan 2. osan digitaaliset tiedot
rasituksia ja rajoituksia koskevan 3. osan sekä kiinnityksiä koskevan 4. osan digitaaliset tiedot.

Hakumaksu sisältää myös rekisterinosan osalta avatun kansion ja siihen sisältyvien asiakirjojen luovuttamisen.

Kiinteistörekisterin osien tarkemmat hintatiedot on esitetty Linkki avautuu uuteen ikkunaanpalveluhinnastossa. Hintaan ei lisätä arvonlisäveroa.

Hakujen tekeminen kiinteistörekisterissä

Tietokannasta voi tehdä hakuja seuraavilla hakukriteereillä:

 • osoite
 • kiinteistörekisterinumero
 • omistajan nimi
 • henkilötunnus/rekisteritunnus
 • kiinteistön nimi
 • kiinteistön numero
 • kiinteistörekisterin alue.

Lisäksi on mahdollista etsiä tietoja aiemmista omistajista ja valtuutetuista henkilöistä.

Viron kiinteistörekisterin historiaa

Sähköisen kiinteistörekisterin tietojärjestelmässä on tietoja vuodesta 1994 alkaen. Siirtyminen sähköiseen järjestelmään aloitettiin vuoden 2010 kesällä.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 14/05/2019