Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat - Kroatia


TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Kroatia

Perheoikeus – avioliittoasiat ja vanhempainvastuuta koskevat asiat


67 artiklan a alakohta

67 artiklan b alakohta

67 artiklan c alakohta

21 ja 29 artikla

33 artikla

34 artikla

67 artiklan a alakohta

Asetuksen 53 artiklan mukaisesti nimettyjen keskusviranomaisten nimet ja osoitteet sekä viestintämenetelmät:

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
(väestö-, perhe- ja nuorisoasioista sekä sosiaalipolitiikasta vastaava ministeriö)

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Verkkosivut: http://www.mdomsp.hr/

Sähköposti: ministarstvo@mdomsp.hr

Puhelin: (+385-1) 555 71 11

Faksi: (+385-1) 555 72 22

67 artiklan b alakohta

Kielet, joita voidaan käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa ja jotka ilmoitetaan 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti:

a) viestintä keskusviranomaisten kanssa tapahtuu kroaatiksi tai englanniksi

b) hakemuksissa käytettävä kieli on kroaatti

67 artiklan c alakohta

Kielet, joilla 45 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu todistus lapsen tapaamisoikeudesta voidaan toimittaa:

kroaatti

21 ja 29 artikla

Asetuksen 21 ja 29 artiklassa tarkoitetut hakemukset toimitetaan seuraaville tuomioistuimille:

Toimivalta vastaanottaa ja ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevat hakemukset on kunnallisilla tuomioistuimilla(općinski sud).

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

33 artikla

Asetuksen 33 artiklassa tarkoitettu muutoksenhaku toimitetaan seuraaviin tuomioistuimiin:

Muutoksenhaut toimitetaan toisen oikeusasteen tuomioistuimeen eli maakunnalliseen tuomioistuimeen (županijski sud) päätöksen ensimmäisessä oikeusasteessa tehneen tuomioistuimen eli kunnallisen tuomioistuimen välityksellä.

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

34 artikla

Asetuksen 34 artiklassa tarkoitettu muutoksenhaku:

Muutoksenhaun johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta pyytämällä asian uudelleentarkastelua (siviiliprosessilain 421–428 §). Uudelleentarkastelupyyntö on tehtävä siinä tuomioistuimessa, joka antoi päätöksen ensimmäisessä oikeusasteessa (kunnallinen tuomioistuin).

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 05/07/2018