Právní nauka

 • Údaje o právní nauce
  • členský stát: Česko
  • Název: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část.
  • Podtitul:
  • Typ: book
  • URL: http://www.beck.cz/obcansky-zakonik-v-zavazkove-pravo-obecna-cast-1721-2054-komentar
  • Autor: HULMÁK, M.
  • Referenční číslo: Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 1335 s., ISBN: 978-80-7400-535-0
  • Rok vydání: 2014
  • Klíčová slova: contract law, general discussion, general discussion on the national implementation
 • Články směrnice
  Unfair Contract Terms Directive, link Consumer Rights Directive, link
 • Úvodní poznámka
  One of the most distinguished commentaries of the new Civil Code (Act No. 89/2012 Coll.), this book provides a comprehensive approach to the relevant provisions of the Civil Code with regard to consumer rights.
 • Obecná poznámka
 • Související případy

  Výsledky nejsou k dispozici.