Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

Sivustokartta


Yleissivut
Sisältösivut
 
  • Covid-19-epidemian vaikutukset oikeusalalla
  • Oikeus
  • Oikeuskäytäntö
    • EU:n oikeuskäytäntö
    • Eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (ECLI)
    • ECLI-haku
    • Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö
    • Kansainvälinen oikeuskäytäntö
  • Tuomioistuinjärjestelmät
    • EU:n tuomioistuimet
    • Tuomioistuinjärjestelmät jäsenvaltioissa
      • Yleiset tuomioistuimet
      • Erikoistuomioistuimet
  • Oikeusalan ammatit ja verkostot
    • Rikosoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto
    • Eurojust
    • Euroopan oikeusinstituutti
    • Oikeusalan ammatit
    • EuroPris
  • Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto
  • Asian vieminen oikeuteen
    • Missä jäsenvaltiossa?
    • Miten on meneteltävä?
    • Minkä maan lakia sovelletaan?
    • Oikeusapu
    • Oikeudenkäyntikulut
    • Lakisääteinen korko
    • Perusoikeudet
    • Rahamääräiset vaatimukset
    • Perheoikeudelliset asiat
    • Tuomioiden täytäntöönpano
      • Tuomion täytäntöönpanomenettelyt
      • Pakkohuutokauppa
      • Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste
  • Oikeusapu
  • Sovittelu
  • Perintöoikeus
  • Rikoksen uhri
  • Syytetyn oikeudet rikosoikeudellisissa menettelyissä
  • Tuomioistuinten ja oikeusalan ammattilaisten käyttöön tarkoitetut apuvälineet
    • Yleistä
    • Yhteistyö yksityisoikeuden alalla
      • Todistelu
      • Asiakirjojen tiedoksianto
      • Välitoimet ja turvaamistoimet
      • Menettelylliset määräajat
      • Sähköinen asiointi
      • Tuomion täytäntöönpanomenettelyt
      • Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste
      • Vähäiset vaatimukset
      • Maksukyvyttömyys
      • Yksityisoikeuden alalla määrätyt suojelutoimenpiteet
      • Maksamismääräysmenettelyt
      • Tuomioistuinten toimivalta
    • Yhteistyö rikosoikeuden alalla
      • Eurooppalainen pidätysmääräys
      • Oikeusapupyynnöt