Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Skottland

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: průměrná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?


Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

I Skottland regleras domstolsavgifter för europeiska betalningsförelägganden av

  • Sheriff Court Order 2018, ändrad genom Sheriff Court Fees Amendment Order 2018.

Bilaga 2 del II punkt 6 är tillämplig på europeiska betalningsorder från och med den 1 april 2019.

Bilaga 3 del II punkt 6 är tillämplig på europeiska betalningsorder från och med den 1 april 2020.

Elektronisk betalning av avgifter är inte möjlig.

Vilka avgifter gäller?

Inlämnande av ett europeiskt betalningsföreläggande i formulär A i förordning ( EG) nr 1896/2006 i domstol kräver betalning av en avgift som täcker alla domstolsförfaranden.

Ombud som företräds av en advokat krävs vanligen inte, och domstolsavgiften omfattar inte advokatarvoden eller kostnaden för delgivning av handlingarna om svaranden.

Det finns ingen avgift för att lämna in en invändning i formulär F.

Hur mycket ska jag betala?

Avgiften för att få ett europeiskt betalningsföreläggande i domstol är 129 pund sterling.

Enligt artikel 8 i Sheriff Court Feder Order 2018, Scottish Statutory Instrument 2018/481 i ändrad lydelse, kan en part ha rätt till avgiftsbefrielse, till exempel om de har rätt till vissa statliga förmåner eller har rätt till rättshjälp.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Domstolen godtar inte ansökan och är inte skyldig att göra något utan att en avgift betalas, i enlighet med punkt 3 i Sheriff Court Order 2018, Scottish Statutory Instrument 2018/481, i dess ändrade lydelse.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Domstolsavgifter kan betalas av

  • Checkar – gjorda till The Scottish Courts and Tribunals Service
  • Bankkort med kreditkort – kontrollera vilka typer av kort som godtas vid lämplig domstol och om betalning kan ske per telefon.
  • Postföreläggande – det skotska domstolsverket (Scottish Courts and Tribunals Service)
  • Kontanta medel – om betalning sker med post är det inte tillrådligt att göra kontantutbetalningar.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Domstolen godtar att ansökningshandlingarna lämnas in i formulär A i förordning (EG) nr 1896/2006 med betalning. Dessa handlingar och betalning ska överlämnas till eller överlämnas samtidigt till domstolen. Domstolen lämnar sedan formulär B, C, D eller E som nästa steg i processen. Inga betalningsbevis krävs.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 02/09/2019