Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet - Nederländerna

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?


Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Ersättningsfond Geweldsvandrijven

Adress:
Kneutdijk 1
2514 EM Haag

Telefon: 070 —
4142000 E-mail: Länken öppnas i ett nytt fönsterinfo@schadefonds.nl

Postadress:
Postbus 71,
2501 CB Haag

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Ja

På vilka språk får myndigheterna ersättning

En ansökan?

Helst på nederländska eller engelska.

Styrkande handlingar?

Helst på nederländska eller engelska.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Fonden för våldsamma brott ska betala översättningen av begäran/styrkande handlingar.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Inga administrativa eller andra avgifter krävs för att behandla ansökan.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Du behöver inte vara närvarande under förfarandet. Beslutet skrivs alltid skriftligt och skickas med post till dig.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Inte tillämpligt.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

I allmänhet kommer medicinska uppgifter från behandlingsverken att godtas av kompensationsfonden för våldsbrott och, om så är nödvändigt, överlämnas till dess medicinska rådgivare för bedömning och rådgivning. Dessa medicinska rådgivare utför inte själva läkarundersökningen.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Inte tillämpligt.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Högst 26 veckor, men ofta följer beslutet.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

På vilket språk du lämnade in ansökan.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Genom att lämna in en invändning till avdelningen för överklaganden vid byrån för ersättning till våldsbrott. I beslutet om din ansökan förklaras hur detta ska göras.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Nej.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Länken öppnas i ett nytt fönsterBrottsofferstöd till Nederländerna kan hjälpa dig. Du kan kontakta Nederländerna på telefon: 0900–0101.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 14/11/2019