Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU - Rumunsko


Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Rumunským asistenčním orgánem určeným podle čl. 3 odst. 1 směrnice Rady 2004/80/ES je:

Ministerstvo spravedlnosti (Ministerul Justiției)
Ředitelství pro mezinárodní právo a justiční spolupráci (Direcția Drept International și Cooperare Judiciară)
Útvar mezinárodní justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech (Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială)

str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bukurešť, PSČ 050741
Tel. č.: +40 372041077
Fax: +40 372041079
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.dreptinternational@just.roOdkaz se otevře v novém okně.ddit@just.ro

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Rumunští občané, osoby bez státní příslušnosti nebo cizí státní příslušníci oprávněně pobývající v Rumunsku, kteří jsou obětí úmyslného násilného trestného činu spáchaného na území jiného členského státu EU, mohou s pomocí asistenčního orgánu v Rumunsku požádat o finanční odškodnění stát, na jehož území k trestnému činu došlo, a to podle požadavků stanovených v právních předpisech tohoto státu.

Rumunští občané, osoby bez státní příslušnosti nebo cizí státní příslušníci oprávněně pobývající v Rumunsku, kteří jsou obětí úmyslného násilného trestného činu spáchaného na území jiného členského státu EU, mohou podat ministerstvu spravedlnosti žádost za účelem získání finančního odškodnění od státu, na jehož území k trestnému činu došlo, spolu s potřebnými podpůrnými doklady.

Ministerstvo spravedlnosti poskytne žadateli potřebné informace o možnosti požadovat finanční odškodnění od státu, na jehož území byl trestný čin spáchán, potřebné formuláře žádosti a informace a pokyny týkající se vyplnění formuláře žádosti a potřebných podpůrných dokladů.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo tyto náklady uhradí?

Náklady spojené s překladem dokumentů může ministerstvo spravedlnosti uhradit pouze tehdy, nemůže-li tak učinit oběť nebo rodina oběti.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Nikoli.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 28/12/2020