Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvenční rejstříky - Finsko

Upozorňujeme, že výchozí finština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Finsko má dva veřejné insolvenční rejstříky. Rejstřík úpadků a reorganizace, rejstřík restrukturalizace dluhů soukromých subjektů a rejstřík zákazů obchodních činností představují veřejné rejstříky, ze kterých si každý může za úhradu objednat výpis. Díky údajům uloženým v rejstříku můžete chránit své zájmy, když vymáháte platby, nebo když uzavíráte dohody.


Insolvenční rejstříky

Jaké informace nabízí finský insolvenční rejstřík?

Rejstřík úpadků a reorganizace obsahuje údaje o žádostech a rozhodnutích ve věci úpadku a reorganizace.

Rejstřík restrukturalizace dluhů soukromých subjektů obsahuje údaje o žádostech a rozhodnutích ve věci restrukturalizace dluhů soukromých subjektů (včetně splátkových kalendářů).

Je přístup do finského insolvenčního rejstříku zdarma?

Ne. O tyto informace musíte požádat finský Ústřední právní rejstřík. Výpis stojí 10,00 €.

Jak vyhledávat ve finském insolvenčním rejstříku

Žádost o informace by měla obsahovat tyto informace:

Rejstřík úpadků a reorganizace

V žádosti musí být uvedené tyto údaje:

  • název společnosti
  • jméno a adresa žadatele

Rejstřík restrukturalizace dluhů soukromých subjektů

V žádosti musí být uvedené tyto údaje:

  • jméno osoby
  • Identifikační číslo
  • jméno a adresa žadatele

Historie finského insolvenčního rejstříku

Rejstříky obsahují informace sahající do roku 1995.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 30/06/2019