Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Právo členského státu - Dánsko

Upozorňujeme, že výchozí dánština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

 

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Tato stránka poskytuje informace o právním systému v Dánsku.

Pro informace o dánském právním systému prosím navštivte internetovou stránku Odkaz se otevře v novém okně.dánského ministerstva spravedlnosti a Odkaz se otevře v novém okně.dánského parlamentu.


Právní databáze

Odkaz se otevře v novém okně.Portál právních informací (Retsinformation) je stránkou, která poskytuje občanům přístup k:

  • zákonům, správním předpisům, smlouvám, konsolidovanému právu
  • parlamentním dokumentům
  • správním rozhodnutím
  • rozhodnutím veřejného ochránce práv

Portál právních informací obsahuje všechny právní předpisy platné k 1. lednu 1985 a všechny právní předpisy zavedené po tomto datu.

Přístup do databáze je zdarma.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 19/12/2017