Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech - Lotyšsko


Článek 17 - Zpřístupnění informací veřejnosti

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Článek 17 - Zpřístupnění informací veřejnosti

Pravidla a postupy týkající se ochranných opatření v občanských věcech upravuje občanský soudní řád.

Článek 18 písm. a)(i) - orgánů, které mají pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení v souladu s článkem 5

Orgány, které mají v Lotyšsku pravomoc nařídit ochranná opatření a vydat osvědčení, jsou okresní (nebo městské) soudy (čl. 5411odst. 45 občanského soudního řádu).

Článek 18 písm. a)(ii) - orgánů, u nichž se má chráněná osoba dovolávat ochranného opatření nařízeného v jiném členském státě nebo které mají pravomoc takové opatření vykonat

Orgány, které mají pravomoc vykonat ochranné opatření nařízené v jiném členském státě, jsou okresní (nebo městské) soudy místa, kde má být rozhodnutí vykonáno, nebo místa nahlášeného bydliště žalovaného, nebo pokud neexistuje, místo skutečného pobytu nebo sídla žalovaného (čl. 6513odst. 1 občanského soudního řádu).

Článek 18 písm. a)(iii) - orgánů, které mají pravomoc ochranné opatření upravit v souladu s čl. 11 odst. 1

Orgány, které mají pravomoc upravit ochranná opatření, jsou rovněž okresní (nebo městské) soudy s pravomocí tato ochranná opatření vykonat (čl. 6515odst. 2 občanského soudního řádu).

Článek 18 písm. a)(iv) - soudů, u nichž se podává v souladu s článkem 13 návrh na odepření uznání a případně výkonu

Jedná se o okresní (nebo městské) soudy, v jejichž jurisdikci se má vykonat ochranné opatření nařízené rozhodnutím zahraničního soudu (čl. 6443 odst. 43 občanského soudního řádu).

Článek 18 písm. b) - jazyk nebo jazyky přijatelné pro překlady podle čl. 16 odst. 1

Přepis nebo překlad požadovaný podle tohoto nařízení se vyhotovuje do úředního jazyka Lotyšské republiky, kterým je lotyština.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 16/04/2021