Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Majetkové důsledky registrovaného partnerství - Švédsko

1 Existují v tomto členském státě různé formy „registrovaného partnerství“? Vysvětlete rozdíly mezi různými formami?

Nikoli, existuje pouze jedna forma registrovaného partnerství – pro páry stejného pohlaví. V roce 2009 však byla možnost registrovaného partnerství zrušena po změnách švédského zákona o manželství, jenž párům stejného pohlaví umožňuje uzavírat manželství za stejných podmínek jako v případě dvojic různého pohlaví. Ustanovení zákona o manželství se vztahují stejně na páry stejného i různého pohlaví. Partnerství zaregistrovaná před rokem 2009 však zůstávají v platnosti, dokud je strany nezruší, nebo pokud se na žádost stran nepřemění na manželství.

2 Existuje v tomto členském státě zákonná úprava majetkových poměrů v registrovaném partnerství? Co je v ní stanoveno? Na jaké formy „registrovaného partnerství“ se vztahuje?

Na registrovaná partnerství se vztahují stejná pravidla jako na sezdané dvojice.

3 Jak si mohou partneři své majetkové poměry uspořádat? Jaké jsou v tomto případě formální požadavky?

Na registrovaná partnerství se vztahují stejná pravidla jako na sezdané dvojice.

4 Je svoboda uspořádat majetkové poměry nějak omezena?

Na registrovaná partnerství se vztahují stejná pravidla jako na sezdané dvojice.

5 Jaké jsou právní účinky zrušení registrovaného partnerství nebo jeho prohlášení za neplatné na jeho majetkové důsledky?

Na registrovaná partnerství se vztahují stejná pravidla jako na sezdané dvojice.

6 Jaké jsou důsledky smrti na majetkové důsledky registrovaného partnerství?

Na registrovaná partnerství se vztahují stejná pravidla jako na sezdané dvojice.

7 Jaký orgán má pravomoc rozhodovat ve věci majetkových důsledků registrovaného partnerství?

Na registrovaná partnerství se vztahují stejná pravidla jako na sezdané dvojice.

8 Jaké jsou účinky majetkových důsledků registrovaného partnerství na právní vztahy mezi jedním z partnerů a třetí osobou?

Na registrovaná partnerství se vztahují stejná pravidla jako na sezdané dvojice.

9 Krátký popis postupu pro rozdělení majetku registrovaného partnerství v tomto členském státě, včetně jeho vypořádání a zániku.

Na registrovaná partnerství se vztahují stejná pravidla jako na sezdané dvojice.

10 Jaké jsou postupy a dokumenty nebo informace, které se obvykle požadují pro účely registrace nemovitého majetku?

Na registrovaná partnerství se vztahují stejná pravidla jako na sezdané dvojice.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 06/11/2020