Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zveřejňování úředních oznámení - Slovensko


Na kterých stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyšší soud Slovenské republiky

Odkaz se otevře v novém okně.Specializovaný trestní soud

Odkaz se otevře v novém okně.Krajský soud v Bánské Bystrici

Odkaz se otevře v novém okně.Krajský soud v Bratislavě

Odkaz se otevře v novém okně.Krajský soud v Košicích

Odkaz se otevře v novém okně.Krajský soud v Nitře

Odkaz se otevře v novém okně.Krajský soud v Prešově

Odkaz se otevře v novém okně.Krajský soud v Trenčíně

Odkaz se otevře v novém okně.Krajský soud v Trnavě

Odkaz se otevře v novém okně.Krajský soud v Žilině

Odkaz se otevře v novém okně.Okresní soudy (seznam)

Jaké typy oznámení se zveřejňují?

Na úředních tabulích soudů se zveřejňují oznámení o rozvrhu práce daného soudu, veřejná vyhlášení rozsudků, oznámení o doručení, oznámení o doručení písemnosti, usnesení Nejvyššího soudu Slovenské republiky, vyrozumění o konečné zprávě, oznámení o zahájení exekuce, usnesení o zrušení konkurzu, oznámení o podané žalobě, usnesení o přijetí předmětů do úschovy, usnesení o připadnutí úschovy státu.

Oznámení kterých organizací se zveřejňují?

Oznámení zveřejňují všechny krajské a okresní soudy v rámci resortu spravedlnosti.

Je přístup k oznámením poskytován bezplatně?

Ano.

Jaké druhy vyhledávání lze na stránce provádět?

Vyhledávání lze provádět ve vyhledávacím poli na internetové stránce Úřední tabule prostřednictvím: názvu dokumentu, části názvu dokumentu nebo čísla spisu.

Od kterého data jsou úřední oznámení k dispozici v elektronické podobě?

Soudy mohou zveřejňovat úřední oznámení v elektronické podobě od roku 2011.

Lze si nastavená vyhledávání uložit a nechat si oznámení splňující kritéria zasílat e-mailem?

Nikoli.

Jsou úřední oznámení bezplatně dostupná jako otevřená data? Pokud ano, kde lze najít příslušné datové úložiště nebo technické informace?

Nikoli.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 15/10/2020