Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Doručování písemností - Slovinsko


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Slovinsko

Doručování dokumentů


Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Článek 3 - Ústřední orgán

Článek 4 - Zasílání písemností

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Článek 15 - Přímé doručení

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Orgány, které odesílají písemnosti, jsou okresní soudy (okrajna sodišča), krajské soudy (okrožna sodišča), soud pro věci pracovní a sociálního zabezpečení (delovno in socialno sodišče), správní soud (upravno sodišče), vyšší soudy (višja sodišča), Nejvyšší soud (Vrhovno sodišče), ústavní soud (Ustavno sodišče) a státní zastupitelství (Državno odvetništvo).

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Orgány příslušné k přijímání písemností jsou všechny krajské soudy.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Slovinsko bude vedle jednotných formulářů žádostí, které jsou vyplněné ve slovinštině, přijímat formuláře také v angličtině.

Článek 3 - Ústřední orgán

Ministrstvo za pravosodje (Ministerstvo spravedlnosti)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: +386 13695342

Fax: +386 13695783

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.gp.mp@gov.si

Článek 4 - Zasílání písemností

Slovinsko bude vedle jednotných formulářů žádostí, které jsou vyplněné ve slovinštině, přijímat formuláře také v angličtině.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Slovinsko sděluje, že v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy se písemnost nedoručuje v určité lhůtě.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Slovinsko bude vedle potvrzení, která jsou vyplněná ve slovinštině, přijímat potvrzení také v angličtině.

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

  • Slovinsko nebrání tomu, aby byly písemnosti doručovány prostřednictvím diplomatických nebo konzulárních zástupců za podmínek uvedených v čl. 13 odst. 1.
  • Slovinsko je proti doručování soudních písemností osobám, které mají bydliště ve Slovinsku, prostřednictvím diplomatických nebo konzulárních zástupců jiné země, kromě případu, kdy se písemnost doručuje občanu členského státu, z něhož písemnost pochází.

Článek 15 - Přímé doručení

Slovinsko sděluje, že jeho vnitrostátní právo nepřipouští přímé doručování.

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Slovinsko sděluje, že soudce bez ohledu na čl. 19 odst. 1 nařízení může vydat rozhodnutí, i když nebylo obdrženo potvrzení o doručení nebo dodání, pokud jsou splněny všechny podmínky uvedené v čl. 19 odst. 2 nařízení.

Slovinsko sděluje, že žádost o prominutí zmeškání lhůty může být podána ve lhůtě jednoho roku od data vydání rozhodnutí.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 21/02/2019