Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vähäiset vaatimukset

Eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn tarkoituksena on yksinkertaistaa ja nopeuttaa sellaisten rajat ylittävien vaatimusten käsittelyä, joiden arvo on enintään 5 000 euroa.


Linkki avautuu uuteen ikkunaanEurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely on asianosaisten käytettävissä vaihtoehtona jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä säädetyille menettelyille. Eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä jossakin jäsenvaltiossa annettu tuomio on tunnustettava ja se on pantava täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa vaatimatta tuomion julistamista täytäntöönpanokelpoiseksi ja ilman mahdollisuutta vastustaa sen tunnustamista.

Menettelyssä käytetään lomakkeita, jotka ovat saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä täällä. Menettely aloitetaan täyttämällä hakemus lomakkeella A. Tarvittavat liiteasiakirjat, kuten kuitit ja laskut, liitetään lomakkeeseen.

Lomake A lähetetään toimivaltaiselle tuomioistuimelle. Hakemuksen saatuaan tuomioistuin täyttää osuutensa vastauslomakkeesta. Tuomioistuimen on annettava hakemuslomakkeen jäljennös sekä vastauslomake vastaajalle tiedoksi 14 päivän kuluessa hakemuslomakkeen vastaanottamisesta. Vastaajalla on 30 päivää aikaa vastata täyttämällä oma osuutensa vastauslomakkeesta. Tuomioistuimen on toimitettava kantajalle jäljennökset mahdollisista vastauksista 14 päivän kuluessa.

Tuomioistuimen on 30 päivän kuluessa vastaajan mahdollisesti antaman vastauksen vastaanottamisesta joko annettava vähäistä vaatimusta koskeva tuomio tai pyydettävä kirjallisesti lisätietoja jommaltakummalta asianosaiselta tai kutsuttava asianosaiset suulliseen käsittelyyn. Suullisessa käsittelyssä ei ole tarpeen käyttää asianajajaa edustajana. Suullinen käsittely olisi järjestettävä puhelin- tai videoneuvotteluna, jos tuomioistuimessa on käytettävissä tarvittavat välineet.

Tuomio on täytäntöönpanokelpoinen missä tahansa toisessa EU-maassa, kun tuomioistuin antaa tuomiota koskevan todistuksen (tämä lomake voidaan joutua käännättämään toisen maan kielelle) ja jäljennöksen varsinaisesta tuomiosta. Muita asiakirjoja ei tarvita. Toinen jäsenvaltio voi kieltäytyä täytäntöönpanosta ainoastaan, jos tuomio on ristiriidassa kyseisessä jäsenvaltiossa samojen asianosaisten välillä annetun toisen tuomion kanssa. Täytäntöönpano tapahtuu sen jäsenvaltion kansallisten sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti, jossa tuomio pannaan täytäntöön.

Linkit

Asetus (EY) N:o 861/2007 - konsolidoitu teksti 14.6.2017PDF(1790 Kb)fi

Käyttäjän opas Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettelyPDF(1833 Kb)fi

Käsikirja eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn käyttöä vartenPDF(2095 Kb)fi

Infografiikka kuluttajillePDF(100 Kb)fi

Tietokooste oikeusalan ammattilaisillePDF(548 Kb)fi

Tietokooste yrityksillePDF(229 Kb)fi

Verkkoaineisto – tietoa eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ZIP(12507 Kb)fi

Vähäiset vaatimukset – jäsenvaltioiden ilmoitukset ja hakutoiminto toimivaltaisten tuomioistuimien tai viranomaisten etsimiseen)

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.
Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 18/07/2019