Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Periminen

Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivityksen suomennos on parhaillaan tekeillä.

Kansalliset perintösäännöt vaihtelevat huomattavasti jäsenvaltioiden välillä (kuka perii, miten perintö jaetaan, kuinka paljon perinnöstä voi määrätä testamentilla, miten kiinteää omaisuutta käsitellään, mikä on perillisen vastuu veloista jne.). Useampaan kuin yhteen maahan liittyvissä perintöasioissa on olennaista määritellä, minkä maan lakeja sovelletaan ja minkä tuomioistuimen tuomiovaltaan asia kuuluu.


Useampaan kuin yhteen maahan liittyvät perintöasiat helpottuivat huomattavasti, kun 4. heinäkuuta 2012 hyväksyttiin uudet EU:n säännöt, joiden ansioista EU:n kansalaisten on helpompi hoitaa kansainvälisen testamentin tai perintöasian oikeudellinen puoli. Uusia sääntöjä sovelletaan 17. elokuuta 2015 tai sen jälkeen kuolevien perintöön.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetuksella varmistetaan, että perintöasia käsitellään johdonmukaisesti yhtä ja samaa lainsäädäntöä noudattaen ja yhden ainoan viranomaisen toimesta. Perintöön sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin määräytyvät periaatteessa perinnönjättäjän viimeisen asuinpaikan perusteella, mutta testamentintekijä voi valita myös, että hänen perintöönsä sovelletaan sen maan lakia, jonka kansalainen hän on. Näin vältetään rinnakkaiset menettelyt ja ristiriitaiset tuomioistuinten päätökset ja varmistetaan perintöä koskevien päätösten vastavuoroinen tunnustaminen EU:ssa.

Tanska, Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta eivät osallistu asetukseen. Näin ollen näissä kolmessa jäsenvaltiossa vireille pannut perintöasioita koskevat menettelyt käsitellään edelleen pelkästään kansallisten sääntöjen perusteella.

Perintöverolainsäädäntöä koskevat asiat eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan.

Lisätietoja muiden jäsenvaltioiden perintölainsäädännöstä saat oman maasi tai kyseisen maan viranomaisilta. Lisäksi kannattaa tutustua Euroopan unionin notaarien liiton ylläpitämään verkkosivustoon  Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.successions-europe.eu/.


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 18/02/2014