Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Periminen

Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivityksen suomennos on parhaillaan tekeillä.

Kansalliset perintösäännöt vaihtelevat huomattavasti jäsenvaltioiden välillä (kuka perii, miten lakiosa määräytyy, missä määrin perinnöstä voi määrätä testamentilla, miten pesänselvitys hoidetaan, mikä on perillisen vastuu veloista jne.). Useampaan kuin yhteen maahan liittyvissä perintöasioissa on olennaista määritellä, minkä maan lakeja sovelletaan ja minkä tuomioistuimen tuomiovaltaan asia kuuluu.


Useampaan kuin yhteen maahan liittyvät perintöasiat helpottuivat huomattavasti, kun 4. heinäkuuta 2012 hyväksyttiin uudet EU:n säännöt, joiden ansiosta EU:n kansalaisten on helpompi hoitaa kansainvälisen testamentin tai perintöasian oikeudellinen puoli. Uusia sääntöjä sovelletaan 17. elokuuta 2015 tai sen jälkeen kuolleiden perintöön.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanEU-asetuksella varmistetaan, että perintöasia käsitellään johdonmukaisesti yhtä ja samaa lainsäädäntöä noudattaen ja yhden ainoan viranomaisen toimesta. Periaatteena on, että perintöön sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin määräytyvät oletusarvoisesti perinnönjättäjän viimeisen asuinpaikan perusteella, mutta testamentintekijä voi valita myös, että hänen perintöönsä sovelletaan sen maan lakia, jonka kansalainen hän on. Näin vältetään rinnakkaiset menettelyt ja ristiriitaiset tuomioistuinten päätökset ja varmistetaan perintöä koskevien päätösten vastavuoroinen tunnustaminen EU:ssa.

Komissio hyväksyi 9. joulukuuta 2014 Linkki avautuu uuteen ikkunaantäytäntöönpanoasetuksen, jossa vahvistetaan käytettävät lomakkeet. Yksi niistä on eurooppalainen perintötodistus, jonka ansiosta perillisten, jäämistönhoitajien ja testamentin toimeenpanijoiden on paljon helpompi osoittaa asemansa ja valvoa oikeuksiaan muissa jäsenvaltioissa. Lomakkeita voidaan käyttää 17. elokuuta 2015 alkaen.

Tanska, Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta eivät osallistuneet asetukseen antamiseen. Näin ollen näissä kolmessa jäsenvaltiossa vireille pannut perintöasioita koskevat menettelyt käsitellään edelleen pelkästään kansallisten sääntöjen perusteella.

Perintöverolainsäädäntöä koskevat asiat eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan.

Voit tutustua haluamasi jäsenvaltion perintölainsäädäntöä ja -menettelyjä koskeviin sivuihin klikkaamalla oikeasta reunasta kyseisen valtion lippua. Sivut on laatinut Euroopan oikeudellinen verkosto (siviili- ja kauppaoikeus) yhteistyössä Linkki avautuu uuteen ikkunaanEuroopan unionin notaarien liiton (CNUE) kanssa.


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 16/06/2015