Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zajišťování důkazů - Řecko

Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Řecko

Získávání důkazů


Článek 2 – Dožádané soudy

Článek 3 – Ústřední orgán

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

Článek 2 – Dožádané soudy

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 3 – Ústřední orgán

Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Řecké Ministerstvo pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva
(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
Odbor mezinárodní justiční spolupráce v občanských a trestních věcech

(Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις)
96 Mesogion Av.
11527 Athény, Řecko

Telefon: +30 2107767529, +30 2107767322, +302107767312
Fax: +30 2107767499
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.civilunit@justice.gov.gr, Odkaz se otevře v novém okně.gkouvelas@justice.gov.gr, Odkaz se otevře v novém okně.avasilopoulou@justice.gov.gr

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Stížnosti se přijímají v řečtině

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Poštou nebo v elektronické podobě faxem nebo e-mailem

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Řecké Ministerstvo pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva
(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
Odbor mezinárodní justiční spolupráce v občanských a trestních věcech

(Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις)
96 Mesogion Av.
11527 Athény, Řecko

Telefon: +30 2107767529, +30 2107767322, +302107767312
Fax: +30 2107767499
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.civilunit@justice.gov.gr, Odkaz se otevře v novém okně.gkouvelas@justice.gov.gr, Odkaz se otevře v novém okně.avasilopoulou@justice.gov.gr

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

– Úmluva mezi Řeckým královstvím a Rakouskou republikou o vzájemné právní pomoci v oblasti občanského a obchodního práva, podepsaná v Aténách dne 6. prosince 1965 (legislativní nařízení č. 137/1969 – vládní věstník, řada I, č. 45/1969).

– Úmluva mezi Řeckem a Německem ze dne 11. května 1938 o vzájemné právní pomoci ve věcech občanského a obchodního práva (mimořádný zákon č.1432/1938 – vládní věstník, řada I, č. 399/1938).

– Úmluva mezi Maďarskou republikou a Řeckou republikou o justiční spolupráci v občanských a trestních věcech, podepsaná v Budapešti dne 8. října 1979 (zákon č. 1149/1981 – vládní věstník, řada I, č. 117/1981).

– Úmluva mezi Polskou lidovou republikou a Řeckou republikou o právní pomoci v občanských a trestních věcech, podepsaná v Athénách dne 24. října 1979 (zákon č. 1184/1981 – vládní věstník, řada I, č. 198/1981).

– Smlouva mezi Řeckou republikou a Československou socialistickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsaná v Athénách dne 22. října 1980, která je stále v platnosti pro Českou republiku, Slovensko a Řecko (zákon č. 1323/1983 – vládní věstník, řada I, č. 8/1983).

– Úmluva mezi Kyperskou republikou a Řeckou republikou o právní spolupráci v občanských, rodinných, obchodních a trestních věcech, podepsaná v Nikósii dne 5. března 1984 (zákon č. 1548/1985 – vládní věstník, řada I, č. 95/1985).

– Úmluva mezi Bulharskou lidovou republikou a Řeckou republikou o právní pomoci v občanských a trestních věcech, podepsaná v Athénách dne 10. dubna 1976 (zákon č. 841/1978 – vládní věstník, řada I, č. 228/1978).

– Úmluva mezi Rumunskou socialistickou republikou a Řeckou republikou o právní pomoci v občanských a trestních věcech, podepsaná v Bukurešti dne 19. října 1972 (legislativní nařízení č. 429/1974 – vládní věstník, řada I, č. 178/1974).


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 02/02/2021