Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Evropský platební rozkaz - Gibraltar

V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.


Soudní řízení se na Gibraltaru řídí občanským soudním řádem z roku 1998 (Odkaz se otevře v novém okně.Civil Procedure Rules 1998 (CPR)), a dodatečnými Prováděcími ustanoveními (Practice Directions). Použití občanského soudního řádu používaného v Anglii a Walesu (s úpravami) je stanoveno v jednacím řádu nejvyššího soudu z roku 2000 (Supreme Court Rules 2000).


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Spojené království Gibraltar

Evropské přeshraniční postupy – Evropský platební rozkaz


Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Na Gibraltaru bude soudem příslušným k vydání evropského platebního rozkazu nejvyšší soud.

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Žádost o přezkum podle článku 20 se na Gibraltaru podává v souladu s částí 23 občanského soudního řádu (Odkaz se otevře v novém okně.Part 23 of the Civil Procedure Rules).

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Prostředek komunikace pro zahájení řízení o evropském platebním rozkazu, jenž je přijímán na Gibraltaru, je doručování poštou (s ohledem na skutečnost, že pro zahájení řízení je nezbytné zaplatit soudní poplatek).

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Úředním jazykem přijatelným podle čl. 21 odst. 2 písm. b) je angličtina.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 28/10/2020