Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU - Nizozemí

Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.


Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Fond pro odškodnění za násilné trestné činy (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Kneuterdijk 1
NL-2514 EM
Den Haag

Telefon: 070-4142000
Fax: 070-4142001

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.info@schadefonds.nl
Webové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.https://www.schadefonds.nl/english-information/

Poštovní adresa:
Postbus 71
NL-2501 CB
Den Haag

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Na požádání vám zašleme formulář žádosti pro příslušný zahraniční fond. Jakmile Fond pro odškodnění za násilné trestné činy od vás obdrží vyplněný formulář žádosti a veškeré průvodní dokumenty, necháme je v případě potřeby přeložit a postoupíme je dotčenému orgánu.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Náš orgán, Fond pro odškodnění za násilné trestné činy, nechá v případě potřeby dokumenty přeložit na své vlastní náklady.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Ne.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 18/03/2019