Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Familjerådgivning över gränserna - Slovakien

1. Allmän information om medling

I Slovakien äger medling i familjemål endast rum på grundval av frivilligt deltagande. Den genomförs av medlare som inte är specialiserade på familjerätt. En domstol har inte någon skyldighet att besluta om eller rekommendera medling för att lösa en tvist. En domstol får endast ge parterna rådet att försöka med medling för att lösa en tvist.

2. Länk till förteckning över medlare i Slovakien

En länk till en slovakisk webbplats där en förteckning över medlare är tillgänglig finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.komoramediatorov.sk/, där medlemmar i det slovakiska medlarförbundet (Slovenská komora mediátorov) är upptagna, samt på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.najpravo.sk/, där medlare förtecknas efter den region eller det distrikt där de finns. En fullständig förteckning över medlare som har genomgått en utbildning för att arbeta som medlare är tillgänglig på det slovakiska justitieministeriets webbplats (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.justice.gov.sk/.

3. Länkar till webbplatser om medling i familjemål och medling i allmänhet

Allmän information om medling finns på det slovakiska medlarförbundets webbplats, Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.komoramediatorov.sk/, liksom på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.najpravo.sk/.

4. Länk till slovakisk lagstiftning

Någon särskild nationell lagstiftning om medling i familjemål har ännu inte antagits. Medlingsförfaranden på detta område – samt på andra områden där medling är tillåten för tvistlösning utanför domstol – äger rum i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 420/2004 om medling och om ändring av vissa lagar.


De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 29/06/2020