Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

  • Startside
  • Det Europæiske Retlige Netværk for civil- og handelssager

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Det Europæiske Retlige Netværk for civil- og handelssager


Det ERN (på det civile og handelsretlige område) fremmer netværkssamarbejde mellem de retslige myndigheder i EU-landene for at forbedre det retlige samarbejde.


Europæisk Retligt Netværk for civil- og handelssager

Det ERN (på det civile og handelsretlige område) er et fleksibelt, ubureaukratisk netværk, som samler nationale retslige myndigheder. Det har til formål at forenkle og styrke det retlige samarbejde mellem medlemsstater. ERN (på det civile og handelsretlige område), som har fungeret siden 2002, forbedrer den praktiske anvendelse og gennemførelse af EU's civilretlige instrumenter. På den måde bidrager det til at bygge bro mellem de forskellige retssystemer i medlemsstaterne og dermed skabe gensidig tillid.

Netværkets hovedopgaver er direkte kontakt og sagsbehandling via de nationale kontaktpunkter, lettere adgang til retsvæsenet på tværs af grænserne gennem oplysninger til borgerne og retsvæsenets aktører ved hjælp af faktablade og andre publikationer på den europæiske e-justice-portal på alle EU's sprog og evaluering og udveksling af erfaringer med specifikke EU-instrumenter på det civil- og handelsretlige område.

Der findes flere oplysninger i afsnittene:


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 08/11/2019