Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Procesfrister

Hvis du er involveret i en tvist og mener, du måske bliver nødt til at gå rettens vej, skal du være opmærksom på, at sagen skal anlægges inden en vis frist.


Alle moderne retssystemer, også i de 28 medlemslande, har en tidsbegrænsning for fremsættelse af civile krav. Lovene om begrænsnings- eller forældelsesperioder er meget forskellige med hensyn til tidsfristernes længde, fristens begyndelsestidspunkt og den handling eller begivenhed, der suspenderer eller afbryder tidsfristen. Den lov, der finder anvendelse i forbindelse med kravet, regulerer også begrænsningsperioden for kravet.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 18/01/2019