Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

  • Hem
  • Brottsoffer
  • Rättigheter för brottsoffer i straffrättsliga förfaranden

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rättigheter för brottsoffer i straffrättsliga förfaranden - Nordirland

Det här landet befinner sig i en övergångsperiod (utträde ur EU).


Om du utsätts för ett brott ger lagstiftningen dig vissa individuella rättigheter före, under och efter domstolsförfarandet (rättegången). Du får också tillgång till olika former av stöd och kan få möjlighet att begära ersättning för den skada som brottet orsakat dig.

Brottmålsprocessen i Nordirland börjar med en utredning då polisen samlar in bevis. När polisen är klar med utredningen överlämnas ärendet till åklagarmyndigheten. Åklagaren undersöker om bevisningen mot den misstänkte räcker för att det ska finnas rimliga utsikter till en fällande dom och om det ligger i allmänhetens intresse att åtala honom eller henne. Om åklagaren beslutar att inte väcka åtal läggs ärendet ner. I annat fall förbereder åklagaren ärendet för rättegång och överlämnar det till domstol. I båda fallen meddelas du om åklagarens beslut, och om ärendet överlämnas till domstol informeras du om datum för rättegången.

Ärenden som rör mindre allvarliga brott prövas i Magistrates’ Courts. Ärenden som rör allvarligare brott (t.ex. våldtäkt eller rån) prövas av en domare och en jury i Crown Court. Juryn består av tolv personer som valts ut slumpmässigt från röstlängden. Juryn lyssnar på den bevisning som läggs fram under rättegången och beslutar om den tilltalade är skyldig till brottet. Domaren beslutar i rättsfrågor under rättegången, t.ex. om det är tillåtet att lägga fram viss bevisning. Om juryn i slutet av rättegången kommer fram till att den tilltalade är skyldig beslutar domaren om påföljden för brottet enligt lagstiftningen.

Klicka på länkarna nedan för att komma till den information du behöver

Länken öppnas i ett nytt fönster1 - Mina rättigheter som brottsoffer

Länken öppnas i ett nytt fönster2 - Brottsanmälan och Mina rättigheter under förundersökningen

Länken öppnas i ett nytt fönster3 - Mina rättigheter efter rättegången

Länken öppnas i ett nytt fönster4 - Ersättning

Länken öppnas i ett nytt fönster5 - Min rätt till stöd och bistånd


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 14/03/2019