Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

  • Startside
  • ...
  • Uddannelse af retsvæsnets aktører på nationalt plan

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uddannelse af retsvæsnets aktører på nationalt plan


Oplysninger om tilrettelæggelsen af den nationale uddannelse af retsvæsenets aktører. Uddannelsesordninger i EU-landene sikrer kvaliteten og omfanget af undervisningen.


Nationale uddannelsesstrukturer for dommere og anklagere

De nationale læreanstalter er de vigtigste udbydere af undervisning til ansatte inden for retsvæsenet. I 16 medlemsstater er der skoler, der tilbyder grundlæggende og videregående undervisning. I andre medlemsstater varetages undervisningen af justitsministeriet, retsplejerådet eller domstolsstyrelsen.

Uddannelsessystemer for retspersonale i EU-landene

De nationale justitsministerier og domstole er de vigtigste udbydere af undervisning til ansatte inden for retsvæsenet i EU’s medlemsstater. I andre medlemsstater udføres denne opgave af retsakademier eller judicielle strukturer såsom retsplejeråd og anklagemyndigheder.

Uddannelsessystemer for advokater i medlemsstaterne

Advokatråd, advokatfirmaer, læreanstalter og universiteter er de vigtigste udbydere af advokaters induktionsperiode i EU’s medlemsstater. I nogle medlemsstater udføres denne opgave udføres af appelretterne og justitsministeriet. Tilsynet med advokaters videreuddannelse udføres af advokatrådet, hvor et sådant tilsyn findes.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 01/02/2020