ŠtátEstónsko

NástrojEurópsky príkaz na zablokovanie účtov

Druh kompetencieSúdy s právomocou v prípade verejnej listiny

Na základe vami poskytnutých informácií sa našiel viac ako jeden súd/orgán, ktorý je príslušný pre tento právny nástroj. Zoznam je uvedený nižšie: