Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vahingonkorvauksen vaatiminen rikoksentekijältä - Englanti ja Wales

Denne side er blevet maskinoversat. Der gives ingen garanti for oversættelsens kvalitet.

Oversættelsens kvalitet er blevet vurderet som: upålidelig

Er oversættelsen nyttig?


Miten vaadin vahingonkorvausta tai muuta hyvitystä rikoksentekijältä oikeudenkäynnissä (rikosoikeudellisessa menettelyssä), ja kenelle tällainen vaatimus pitäisi osoittaa?

Vahingonkorvauksia, yleensä rahaa, joka maksetaan henkilön korvauksena menetyksestä tai vahingosta. Nämä väitteet ovat yleensä vireille siviilituomioistuimessa ja yleensä ei ole yhteyttä rikoksen tai rikoksentekijän. Voit kuitenkin hakea korvausta vahinkoa kärsineelle, jos olet joutunut väkivaltarikoksen – tämä olisi korvaus, joka eroaa rikosoikeuden ja vaati korvausta siviilioikeudellisen vahingonkorvausvastuun.

Korvaukset ovat tuomioistuimille vaatimaan, että rikoksentekijä korvaa uhrin taloudellisesti ennen kaikkea henkilövahinkoon, menetykseen tai vahinkoon.Hallitus katsoo, että on tärkeää, että rikoksentekijöiden on korvattava virkamiehelleen vastuuseen rikoksistaan, ja viime vuosina on tehostettu, sillä se velvoittaa tuomioistuimet harkita korvauksen asianmukaisissa tapauksissa ja 5,000 punnan yläraja korvausten osalta yli 18-vuotiaiden rikoksentekijöiden magistrates ’courtissa. Valtuudet määrätä rikoksen uhreille maksettavista korvauksista merkitsee sitä, että tuomioistuimet pystyvät määräämään korvausta rikoksentekijän keinot kuin korjaava toimenpide.

Jos olet kärsinyt tappioita toisen henkilön teko tai laiminlyönti, kuten tuloja, omaisuutta tai jopa henkilövahingon uhri voi vaatia korvausta menetyksestä. Tällainen kanne siviilituomioistuimessa ja on täysin riippumaton siitä, onko rikosoikeudellisissa menettelyissä.

Missä menettelyvaiheessa tällainen vaatimus olisi esitettävä?

Sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausta koskevaksi on täysin erillään rikosoikeudellista menettelyä. Se, että tuomio voidaan kuitenkin käyttää todisteina sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausta rikoksentekijältä on väitetty, ettei häntä vastaan. Siksi joissakin tapauksissa voi olla suositeltavaa odottaa, kunnes rikosoikeudenkäynti on saatu päätökseen ennen kuin aloitetaan sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausta.

Millaisia vaatimuksia voin esittää, ja kuinka minun tulisi esittää (tuleeko minun vaatia tiettyä määrää ja/tai yksilöidä aiheutunut vahinko, toteutumatta jäänyttä tuottoa ja kiinnostuksen kohteet)?

Yksityisoikeudellisen kanteen, riippuen eri vahingonkorvausta tappiosta, vahingosta tai vammasta johtuvan pääasiassa, mutta voit hakea korvausta rahan menetys, tulo-, omaisuus- ja niiden kaltaiset tavarat, tai (jos kyseessä on henkilövahinko) kipua, kärsimystä ja luonnonarvon menetys. Mahdolliset vahingonkorvauksen tarkoituksena on kotipaikkasi samaan tilanteeseen kuin jos tapahtuma ei olisi tapahtunut. Eri väitettyjen vahinkojen olisi täsmennettävä.

Korvauksesta vähennetään yksi asianomistajana puitteissa (Criminal Injuries Compensation Scheme) vastaavalla määrällä.

On tällaisen vaatimuksen esittämistä varten olemassa erityinen lomake?

Kyllä, Englannissa ja Walesissa alkaa hakemuslomake, lomake N1. Lisätietoja ks.: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.gov.uk/make-court-claim-for-money. Vaateiden osalta, jotka ovat alle 5 000 euroa, voi olla mahdollista käyttää eurooppalaista vähäisten vaatimusten menettelyä tai Euroopan riidanalaisen määräyksen maksun. Ks. myös https://www.gov.uk/recover-debt-from-elsewhere-in-european-union

Mitä näyttöä korvausvaatimuksen tueksi on esitettävä?

Siviilikanteen edellyttää tosiseikkojen on todistettu todennäköisyysharkinnan perusteella, joten on tarpeen esittää riittävä näyttö siitä, että vastaajan toiminta on aiheuttanut, ja näyttöä siitä, ettei se aiheuta vahinkoa, täyttää tämän kriteerin. On myös tarpeen osoittaa, ja tarvittavat todisteet, tämä riippuu siitä, mitä vaaditaan, ja yleensä niihin kuuluvat kuitit, laskut, palkkakuitit ja niiden kaltaiset taloudelliset tappiot ja lääkärinlausunnot henkilökohtaisesta vahingosta.

Liittyykö vaatimuksen esittämiseen tuomioistuinmaksuja tai muita kuluja vaatimukseni?

Kyllä, maksuja, ne ovat riippuvaisia vaatimuksen arvosta, ks. lisätietoja: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://formfinder.hmctsformfinder.justice.gov.uk/ex50-eng.pdf

Voinko saada lainopillista apua ennen oikeudenkäyntiä tai sen aikana? Voinko saada oikeusapua, vaikka en asu maassa, jossa oikeudenkäynti tapahtuu?

On hyvin rajoitetusti oikeusapua yksityisoikeudellisissa asioissa, ja ne liittyvät konkreettisti esitettyyn vaatimukseen. On epätodennäköistä, että oikeusapua yksittäisen asunut vakinaisesti Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Lisätietoja on seuraavassa Internet-osoitteessa: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.gov.uk/legal-aid/eligibility Claimants siviilioikeudellisissa menettelyissä olivat pääasiassa perusteella ehdollisen sopimuksen (Conditional Fee Agreement), usein ”no win, no fee”. https://www.lawsociety.org.uk/support-services/.../conditional-fee-agreements-guide/Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.lawsociety.org.uk/support-services/.../conditional-fee-agreements-guide/

Missä tapauksissa rikostuomioistuin hylkää tai kieltäytyy ratkaisemasta vaatimukseni rikoksentekijää vastaan?

Siviilikanteen ei ole haastettu rikosoikeudenkäyntiin lainkaan. Asiat ovat toisistaan riippumattomia.

Voinko valittaa tällaisesta ratkaisusta tai hakea muuta hyvitystä?

Päätös valituksen siviilioikeudellisessa asiassa määritys riippuu olosuhteista. Lisätietoja on seuraavassa Internet-osoitteessa: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part52

Jos tuomioistuin myöntää minulle vahingonkorvausta, kuinka voin varmistaa, että rikoksentekijää vastaan tuomio pannaan täytäntöön, ja mitä apua voin saada tämän varmistamiseksi?

Nojalla Englannin ja Walesin oikeusjärjestelmässä täytäntöönpanomenetelmä on kantajana olevan velkojan valittavissa. Yleiset tuomioistuimet tarjoavat useita erilaisia menetelmiä, joiden avulla velkoja voi panna täytäntöön tuomiota niiden eduksi. Näihin menetelmiin kuuluvat warrantit, palkanulosmittausta, kolmannen osapuolen velasta, vakuustakavarikko ja myyntiin. Lisätietoja: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.gov.uk/make-court-claim-for-money/enforce-a-judgment


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 14/09/2018