Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

  • Startside
  • ...
  • Den europæiske kendelse til sikring af bankindeståender

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Den europæiske kendelse til sikring af bankindeståender

Nationale oplysninger og onlineformularer vedrørende forordning nr. 655/2014


Hvad er det?

Den Europæiske kendelse til sikring af bankindeståender (kontosikringskendelse) gør det muligt for en ret i ét EU-land at indefryse midler på en debitors bankkonto i et andet EU-land. Proceduren kan kun anvendes i sager, der går på tværs af grænserne, idet den ret, der gennemfører proceduren, eller kreditors bopæl skal være i en anden medlemsstat end den, hvor debitor har sin bankkonto.

Den gør det nemmere at inddrive gæld i EU.

Den procedure, der skal følges for at opnå en kontosikringskendelse, er fastsat i Link åbner i nyt vindueforordning (EU) nr. 655/2014.

Det er et alternativ til de gældende procedurer i hvert EU-land.

Den anvendes fra den 18. januar 2017.

Fordele

Proceduren er hurtig og forløber uden at debitor underettes (ex parte).

Denne "overraskelseseffekt" forhindrer skyldneren i at flytte, gemme sig eller bruge pengene.

Gælder den i alle EU-lande?

Nej. Forordningen gælder ikke i Danmark. Det betyder, at

  • kreditorer i Danmark ikke kan anmode om en kontosikringskendelse
  • man kan ikke få afsagt en kendelse om sikring af indeståender på en bankkonto i Danmark.

Hvordan anmoder man om en kendelse?

Anmodningsformularen og yderligere oplysninger kan findes her.

Alle formularerne kan udfyldes online.

Husk: Det er ikke nødvendigt at give detaljerede oplysninger om den bankkonto, der skal spærres (såsom kontonummer) hvis du ikke råder over disse oplysninger – kun navnet på den bank, hvor kontoen føres, er påkrævet. Hvis du ikke kender navnet på den bank, hvor kontoen føres, kan du under henvisning til forordningen anmode retten om at undersøge det.

Indholdet af alle formularerne vedrørende kontosikringskendelser er fastsat i Link åbner i nyt vindueKommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1823.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 01/02/2020