Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) - Хърватия

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница хърватски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

 

Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.


В Република Хърватия ECLI не е въведен в Връзката отваря нов прозорецбазата данни със съдебна практика, поддържана във Върховния съд на Република Хърватия (Vrhovni sud Republike Hrvatske) и достъпна на уебсайта на този съд. С оглед на това, както и предвид значението на системата ECLI и необходимостта от нейното въвеждане във всички държави — членки на ЕС, Министерството на правосъдието на Република Хърватия и Върховният съд на Република Хърватия решиха да кандидатстват с проект за въвеждането на системата ECLI по линия на програмата „Правосъдие“ за периода 2014—2020 г. на Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“.

За наше най-голямо удовлетворение горепосоченият проект получи наскоро официално одобрение от Европейската комисия и ние, заедно с десет партньора по проекта, ще започнем въвеждането на системата ECLI в началото на месец октомври тази година.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 06/09/2016