Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

European Case Law Identifier (ECLI) - Malta


National ECLI-koordinator

Den nationale ECLI-koordinator er Courts of Malta (courts.justice@gov.mt).

Landekode

Landekoden for Malta er: [MT]

Generering af nationale ECLI

I Malta kan ECLI-nummeret ikke opbygges på grundlag af de oplysninger om retspraksis, der er tilgængelige for offentligheden. Det genereres automatisk, når dommen indføres i retssystemet.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 05/12/2018