Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hitta en auktoriserad översättare eller tolk - Tyskland

På den här sidan får du hjälp med att hitta en auktoriserad översättare eller rättstolk i Tyskland.


Hur hittar man en auktoriserad översättare eller rättstolk i Tyskland?

I det tolk- och översättarregister som förs av förbundsländerna finns uppgifter om alla tolkar och översättare i de tyska förbundsländerna som har rätt att utföra edsvurna, officiella eller bestyrkta översättningar och tolkningar.

Frågan om auktorisering regleras av lagstiftningen i de enskilda förbundsländerna, vilket innebär att villkoren kan skilja sig åt från ett förbundsland till ett annat.

Är tillgången till det tyska tolk- och översättarregistret kostnadsfri?

Ja.

Hur söker man efter en auktoriserad översättare eller rättstolk i Tyskland?

Man kan göra enkla eller kombinerade sökningar efter tolkar och översättare på namn, postnummer/stad eller språk. Genom att markera träffarna i resultatlistan kan man få fram uppgifter om språkkombinationer och kontaktuppgifter.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.justiz-dolmetscher.de/ tolkning.de/

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.justiz-uebersetzer.de/ översättning.de/

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.gerichts-dolmetscher.de/

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.gerichts-uebersetzer.de/

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.gerichtsdolmetscherverzeichnis.de/ över rättstolkar.de/

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.gerichts-uebersetzer.de/


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 29/08/2019